lozyska toczne

Rodzaje łożysk tocznych

Łożyska toczne mają szereg różnorodnych zastosowań. Przede wszystkim wykorzystuje się je w przemyśle maszynowym i rolniczym. Charakterystyczną cechą tego typu elementów jest umieszczenie pomiędzy dwoma pierścieniami łożysk specjalnych elementów tocznych. Podziału łożysk tocznych można dokonać ze względu na kilka różnych kryteriów. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule.

Działanie łożysk tocznych

Wspomnieliśmy już, że charakterystyczną cechą łożysk tocznych jest umieszczenie w nich pomiędzy dwoma pierścieniami specjalnych elementów tocznych.

Jak tłumaczy nasz rozmówca z firmy Metex, która specjalizuje się w sprzedaży różnego typu łożysk tocznych niemieckiej firmy FAG: Budowa i działanie łożysk tocznych jest bardzo proste. Wewnętrzny pierścień łożyska umieszczany jest zazwyczaj na czopie wału, natomiast pierścień zewnętrzny umieszcza się nieruchomo w oprawie lub w innym elemencie nośnym. Umieszczone pomiędzy pierścieniami elementy toczne stykają się z ich bieżnikami i umożliwiają obród pierścieni między sobą. Oprócz elementów tocznych, pomiędzy pierścieniami umieszczone są także koszyki, dzięki którym poszczególne elementy toczne unikają wzajemnego tarcia.

Rodzaj zastosowanych elementów tocznych

Podstawowego podziału łożysk tocznych dokonuje się na podstawie zastosowanego w nich rodzaju elementów tocznych. I tak wyróżniamy łożyska kulkowe, w których, jak sama nazwa wskazuje, do obracania pierścieni stosuje się metalowe kulki, oraz łożyska wałeczkowe, których elementy toczne mogą występować m.in. w postaci walców, igiełek, baryłek czy stożków.

Nominalny kąt działania

Innym powszechnie stosowanym podziałem łożysk tocznych, jest podział ze względu na wartość nominalnego kąta działania a. Wyróżnia się trzy rodzaje łożysk: łożyska promieniowe,  w których kąt działania a wynosi mieści się w przedziale od 0 do 45o, łożyska osiowe, w których kąt działania wynosi od 45 do 90o oraz łożyska skośne, które są szczególnym rodzajem łożysk promieniowych, a do pracy wymagają osiowego podparcia pierścieni.

Możliwość wzajemnego wychylania się pierścieni

W tym podziale wyróżniamy łożyska wahliwe oraz łożyska zwykłe. Łożyska wahliwe wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie istotna jest możliwość uwzględnienia współosiowości i ugięcia wału. Łożyska te są odporne na tego typu działania i charakteryzują się dużą niezawodnością.

Ilość zastosowanych rzędów części tocznych

Ostatni podział łożysk tocznych zależny jest od ilości zastosowanych rzędów części tocznych. Zasadniczo wyróżnia się łożyska jednorzędowe, łożyska dwurzędowe oraz łożyska wielorzędowe.

Materiał partnera