Rodzaje kursów tematycznych

Gdy już opanujemy język obcy w stopniu pozwalającym na względnie swobodną lekturę i konwersację, warto zastanowić się, w jakim kierunku powinna pójść dalsza nauka. Odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy tylko móc porozumiewać się z tubylcami podczas wyjazdów turystycznych, czy też język przyda nam się w codziennej pracy. A może chcemy go oszlifować pod kątem możliwości zgłębiania interesujących nas tematów? W każdym przypadku mogą nam pomóc tzw. kursy tematyczne.

Kurs tematyczny to taki kurs językowy, gdzie nacisk kładzie się już nie tyle na gramatykę, ile na specjalistyczne słownictwo (a nieraz także środowiskowy żargon), specyficzne, np. akademickie sposoby formułowania wypowiedzi oraz na ogólne doskonalenie się w używaniu języków obcych. Można też skoncentrować się przede wszystkim na tym ostatnim aspekcie, uczęszczając na tzw. kurs konwersacyjny, gdzie zajęcia przybierają zazwyczaj formę umożliwiającej wymianę różnorakich poglądów debaty.

Myślenie naukowe

Szczególnym, nieco mocniej sprofilowanym gatunkiem takiego kursu są kursy adresowane do środowiska akademickiego. Rozwijają one umiejętności pisania prac naukowych w specyficznym stylu, a także ich redakcji oraz komentowania. Uczą też przy okazji krytycznego myślenia, organizacji argumentów w wypowiedzi, rozpoznawania ironii i odróżniania opinii od faktów. Przydaje się to nie tylko w życiu doktorantów i wykładowców, dlatego też choćby w Jagiellońskim Centrum Językowym takie kursy otwarte są dla wszystkich zainteresowanych.

Specjalizacje

Podobnie rzecz ma się zresztą nawet z kursami koncentrującymi się ściślej na wybranych dziedzinach. Nie tylko poznaje się na nich specyficzne słownictwo, ale też omawia konkretne zagadnienia, dzięki czemu oprócz doskonalenia umiejętności językowych można po prostu zgłębiać ulubiony przez siebie temat. Wśród kursów tego rodzaju wymienić da się chociażby te skupione na kulturze i sztuce bądź na naukach ścisłych (takich jak fizyka czy biotechnologia), a także przeznaczone dla tych, którzy interesują się danym językiem jako takim, tj. jego idiomami, slangiem czy środkami stylistycznymi.

Język dla profesjonalistów

Bodaj najczęściej spotykanym rodzajem językowych kursów tematycznych są te opatrzone niekiedy słówkiem „business” w nazwie. Opanować na nich można sposoby komunikowania się w miejscu pracy, prezentacji i negocjacji, ale też słownictwo z zakresu m.in. prawa albo rachunkowości. Istnieją także kursy dodatkowo wyspecjalizowane właśnie w tych dziedzinach. Certyfikat ukończenia któregokolwiek z nich potrafi istotnie zwiększyć nasze kompetencje zawodowe, a co za tym idzie – możliwości na rynku pracy.

Materiał partnera