Rodzaje kabli i przewodów

Przewód elektryczny jest jednym z najważniejszych elementów obwodu elektrycznego, służy bowiem do prowadzenia prądu wzdłuż wyznaczonej drogi. Przewody wykonuje się z żył, zazwyczaj miedzianych lub aluminiowych, które pełnią funkcję materiału przewodzącego i przybierają postać linki albo drutu. Mianem kabla określamy przewód izolowany, gdzie pod jedną powłoką przebiega jedna lub więcej żył.

Przewody elektroenergetyczne mają olbrzymie znaczenie dla przesyłania energii w rozmaitych instalacjach elektrycznych i elektroenergetycznych – mówi ekspert z firmy BEARPOL.

Główny podział przewodów oparty jest o ich zastosowanie i wyróżnia przewody instalacyjne oraz przewody nawojowe.

Przewody instalacyjne

Jest to najbardziej powszechny rodzaj przewodów i służy do budowy stałych instalacji wewnątrz budynków. W tej grupie rozróżnia się dalej przewody fazowe, neutralne, ochronne, ochronno-neutralne i odgromowe.

Przewody fazowe (liniowe) oznaczymy literą L. Służą one przesyłaniu energii w sieci elektroenergetycznej pod napięciem fazowym. W sieci trójfazowej stosuje się przewody liniowe: L1 – brązowy, L2 – czarny i L3 – szary, przy czym taka kolorystyka ma wymiar międzynarodowy i jest narzucona przez normę PNHD 308 S2:2007. W sieciach jednofazowych przewód może być koloru czerwonego, brązowego lub czarnego.

Przewody neutralne oznacza się literą N. Są to elektryczne przewody robocze, które łączy się z punktem neutralnym sieci. Służą do przesyłania prądu do odbiorników jednofazowych, które zasilane są napięcie fazowym. Ich olbrzymie znaczenie wynika z niesymetrycznych obciążeń, występujących w takich układach. Przewody neutralne zawsze posiadają izolację w kolorze jasnoniebieskim.

Przewody ochronne (PE) wykorzystywane są w celu zapewnienia ochrony przed porażeniem elektrycznym. Oznacza to, że używa się ich jako przewodów uziemiających lub wyrównawczych. Takie przewody możemy rozpoznać po dwubarwnej, żółto-zielonej powłoce izolacyjnej.

Przewody ochronno-neutralne (PEN), jak wskazuje sama nazwa, łączą funkcję przewodów N oraz PE i są przeznaczone do układów sieci TN-C, które wymagają wielokrotnego uziemiania wzdłuż linii zasilającej. Kolor izolacji jest taki sam, jak w przewodach PE, ale dodatkowo zakończenie przewodu powinno posiadać niebieską końcówkę.

Przewody odgromowe w stanie normalnej pracy nie są pod napięciem. Zadaniem takich przewodów jest ochrona linii od bezpośrednich wyładowań atmosferycznych.

Przewody nawojowe

Kolejny omawiany rodzaj przewodów stanowią przewody nawojowe, które wykorzystuje się do budowy uzwojeń w rozmaitych aparatach, maszynach i innych urządzeniach elektrycznych.

W zależności od projektowanego zastosowania, mogą posiadać zabezpieczenie w postaci emalii, izolacji włóknistej, np. ze sztucznego jedwabiu lub papieru, izolacji złożonej (emalia + materiał włóknisty), z tworzyw lub włókna szklanego. Najlepsze właściwości elektryczne, termiczne i fizyko-chemiczne wykazują przewody nawojowe emaliowane.

Inne rodzaje kabli i przewodów

Powyższy wykaz przedstawia tylko podstawowe rodzaje przewodów elektrycznych i elektroenergetycznych. W niektórych instalacjach przemysłowych spotykamy się ze szczególnymi wymaganiami, wymuszającymi stosowanie rozmaitych przewodów specjalnych, np. ognioodpornych czy bezhalogenowych.

Jeszcze inną grupę stanowią przewody do transmisji danych, wykorzystywane w systemach telekomunikacyjnych. W takich systemach stosuje się kable symetryczne, współosiowe, światłowodowe, ale także tradycyjne kable energetyczne. bearpol.pl

Materiał partnera