farby-malarskie

Rodzaje farb malarskich

Farby malarskie możemy podzielić według kilku różnych kryteriów, takich jak zastosowanie, skład i konsystencja. Kojarzą nam się głównie z budownictwem wykończeniowym, tymczasem wykorzystywane są w wielu innych branżach. Postanowiliśmy omówić ogólny podział farb malarskich oraz opisać szerzej farby wykorzystywane do malowania proszkowego, które dla wielu z nas brzmi nieco enigmatycznie.

Podział farb

Farby malarskie w pierwszej kolejności podzielić możemy na wodorozcieńczalne oraz rozpuszczalnikowe. Wśród tych pierwszych znajdziemy farby mineralne, na przykład wapienne czy krzemianowe, oraz farby organiczne. Organiczne są także wszystkie farby rozpuszczalnikowe, a więc farby olejne, chlorokauczukowe czy nitrocelulozowe. Farby organiczne dyspersyjne, silikonowe, epoksydowe oraz alkidowe mogą być zarówno wodorozcieńczalne, jak i rozpuszczalnikowe. Farbami proszkowymi nazywa się także substancje termoutwardzalne do malowania proszkowego, które nie zawierają w sobie rozpuszczalnika. Ze względu na konsystencję, farby możemy podzielić na proszkowe i ciekłe, przy czym wśród tych drugich jako oddzielną kategorię traktuje się często farby emulsyjne. Wśród omówionych rodzajów znajdziemy farby specjalne, które mają ściśle określone przeznaczenie. Farby do stolarki drewnianej charakteryzują się tym, że doskonale wypełniają pory drewna, podobnie jak farby przeznaczone do malowania mebli ogrodowych. Farby do kaloryferów zawierają substancje antykorozyjne oraz są odporne na działanie temperatury. Najwyższą odporność na działanie wody, mają farby służące do powlekania basenów. Z kolei najbardziej restrykcyjne normy dotyczą farb, które służą do powlekania mebli oraz zabawek dla dzieci, wykonanych z drewna i płyt drewnopochodnych.

Farby w proszku

Farby proszkowe wykorzystywane w przemyśle mają w swoim składzie żywice lub ich mieszanki, pigmenty oraz powodujące określone efekty dodatki. W farbach wewnętrznych składnikiem podstawowym jest żywica epoksydowa, w zewnętrznych żywica poliestrowa. Farby, które będą narażone na temperaturę sięgającą kilkuset stopni Celsjusza, stosuje się poliuretany i silikony –  dowiadujemy się od przedstawiciela firmy ZUGIL-Projekt z Wielunia, która zajmuje się projektowaniem i realizacją dostaw malarni i galwanizerni. Stosowanie farb proszkowych jest przyjazne dla środowiska. W czasie malowania proszkowego powstaje mniej odpadów, niż w przypadku malowania natryskowego, w dodatku proszek nadaje się do odzysku, w przeciwieństwie do farby ciekłej. Farba proszkowa aplikowana jest za pomocą pistoletu na powierzchnię elementu i utrzymuje się na niej dzięki siłom elektrostatycznym. Następnie malowany element umieszczany jest w piecu, gdzie pod wpływem temperatury z proszku tworzy się powłoka o wyjątkowej trwałości.

Materiał partnera