transport

Rodzaje cła w transporcie międzynarodowym

Transport międzynarodowy to przewożenie towarów przez co najmniej jedną granicę państwa. Chociaż wydaje się, że w przyszłości zwycięży koncepcja wolnego handlu, to jednak w chwili obecnej przekraczanie granic wiąże się jeszcze z koniecznością wnoszenia opłat celnych. Z jakimi rodzajami cła trzeba się liczyć, prowadząc działalność na skalę międzynarodową?

Sama idea cła znana jest od starożytności. Już wtedy pieniądze pochodzące z poboru cła zasilały budżet państwa. Funkcja ta istnieje do dziś. Drugim rodzajem sytuacji, w której państwo prowadzi politykę celną jest działalność o charakterze protekcjonistycznym. Jej celem jest ochrona rodzimych wytwórców przed zalewem rynku produktami pochodzącymi z importu. Niejednokrotnie są to produkty wyższej jakości (zob. cła na samochody importowane z Japonii do Europy) lub prezentujące niższe standardy, a co za tym idzie, także niższą cenę (przykład: produkty włókiennicze sprowadzane z krajów azjatyckich, głównie z Chin).

I wreszcie trzecim powodem nakładania ceł jest wywieranie nacisku na partnera handlowego. W tym przypadku cło stanowi element swego rodzaju wojny między dwoma państwami, jest stosowane jako instrument odwetu lub wywierania presji (przykład: potyczki handlowe między Polską a Rosją).

Jakie są rodzaje cła w ruchu międzynarodowym?

Okazuje się, że ich typ zależy od kierunku, w którym dane produkty „przemieszczają się”. Jeśli są wywożone z kraju za granicę, wówczas państwo może nakładać na nie cło eksportowe. Sytuacja ta dotyczy jednak przede wszystkim surowców i stosowana jest wtedy, gdy władze kraju nie chcą dopuścić do ich wywożenia poza swoje granice.

Drugi rodzaj cła – importowe – ma miejsce wówczas, gdy opłaty celne nakładane są na towary wwożone do kraju. Cło pełni wówczas funkcję ochronną w stosunku do własnych podmiotów gospodarczych. Oczywiście nie jest to jedyna rola tej opłaty. Drugim jej zadaniem jest zasilanie budżetu w środki pieniężne.

Trzeci, stosunkowo najrzadziej stosowany rodzaj cła nosi miano tranzytowego. Nakładane jest, jak sama jego nazwa wskazuje, na pojazdy przemieszczające się przez kolejne granice państw. Cło takie ma sens właściwie tylko w sytuacji, gdy transport innymi drogami niż przez dany kraj – jest niemożliwy.

Jeśli czytasz ten artykuł, to najprawdopodobniej oznacza to, że transport międzynarodowy jest tym, co zajmuje teraz całą Twoją uwagę. Jeżeli więc szukasz godnego zaufania przedsiębiorstwa  zajmującego się tym właśnie zakresem działalności, sprawdź ofertę firmy transportowej Kigar (http://www.kigar.com/)

Materiał partnera