Rodzaje betonu

Beton powstaje w wyniku stwardnienia tzw. mieszanki betonowej, która składa się z cementu, kruszywa, wody i ewentualnych dodatków. Nazwy poszczególnych typów betonu zazwyczaj pochodzą od wykorzystanego w mieszance kruszywa lub spoiwa, albo od ostatecznej struktury stwardniałego betonu.

Mieszanki betonowe

W zależności od wykorzystanej receptury mieszanki otrzymujemy rozmaite odmiany betonu, które sprawdzają się w różnych zastosowaniach – mówi specjalista z Betoniarni-Laboratorium HYDROBUDOWA-1. Innego betonu użyjemy do budowy fundamentów domu jednorodzinnego, a innego np. do budowy mostów.

Omówienie wszystkich dostępnych typów betonu byłoby niemożliwe, ponieważ wciąż opracowywane są nowe mieszanki i odmiany o specjalnych właściwościach i zastosowaniach. Dlatego przyjrzyjmy się najważniejszym klasyfikacjom ogólnym.

Rodzaje betonu – gęstość

Klasyfikacja wg gęstości objętościowej rozróżnia 3 podstawowe rodzaje betonu: lekki, zwykły i ciężki.

Gęstość betonu lekkiego mieści się w granicach  800 – 2000 kg/m3. Do jego produkcji stosuje się kruszywa lekkie, takie jak pumeks czy algoporyt. Doskonałym przykładem tego rodzaju betonu jest tzw. gazobeton, czyli beton komórkowy. Wykorzystywany jest głównie do wznoszenia niewielkich elementów ściennych.

Beton zwykły to taki, którego gęstość objętościowa mieści się w przedziale 2000 – 2600 kg/m3.Do  jego produkcji sięga się po naturalne kruszywa łamane oraz kruszywa porowate naturalne i sztuczne. Beton zwykły wykorzystywany jest do wznoszenia elementów konstrukcyjnych, a także pustaków ściennych i stropowych.

Gęstość betonu ciężkiego przekracza 2600 kg/m3, a do wytwarzania go stosowane są kruszywa specjalne. Znajduje on zastosowania w nietypowych obiektach, jak np. szpitale onkologiczne i elektrownie atomowe, ponieważ sprawdza się jako osłona biologiczna i ma zdolność osłabiania promieniowania jonizującego.

Rodzaje betonu – składnik kruszywowy

Również ze względu na składnik kruszywowy wyróżnia się 3 rodzaje betonu: beton żwirowy, beton keramzytowy i beton łupkoporytowy. Najczęściej spotykanym rodzajem jest oczywiście beton oparty na mieszankach ze żwirem.

Beton, w którym kruszywem jest keramzyt, zazwyczaj wykorzystuje się w produkcji pustaków stropowych i konstrukcyjnych. Łupkoporyt, wykorzystywany w produkcji trzeciego rodzaju betonu, zalicza się do sztucznych kruszyw lekkich, a jego ziarna charakteryzują się dużą wytrzymałością, znaczną ilością porów i nieregularnym kształtem.

Powyższy tekst nie wyczerpuje tematyki związanej z klasyfikacją betonu. Funkcjonują również inne podziały, m.in. w oparciu o właściwości i sposoby zagęszczania.

Materiał partnera