wagi przemyslowe

Przykłady zastosowania wag w przemyśle

Ważenie to jeden z najważniejszych etapów procesów technologicznych zachodzących w przemyśle. Odpowiedni pomiar i dobór komponentów bywa kluczowy dla uzyskania zamierzonych celów produkcyjnych.

Współcześnie z wag korzysta praktycznie każda gałąź przemysłu. Przyrządy miernicze pełnią ważną rolę m.in. w przemysłach spożywczym i chemicznym, farmaceutycznym, czy hutniczym. Wagi są też nieocenionym narzędziem pomocy stosowanym w transporcie – drogowym czy kolejowym.

Pomosty wagowe – taśmociągi

Jednym z najpopularniejszych sposobów zastosowania wag w przemyśle jest ich implementacja w systemy taśmociągowe. Pomosty wagowe, zaopatrzone w specjalistyczne czujniki tensomeryczne, umożliwiają przeprowadzenie dokładnych pomiarów masy surowców i komponentów, które są w danej chwili przesyłane taśmociągiem. Dzięki temu, możemy uzyskać szczegółowe informacje o ilości przepływającej przez taśmociąg masy, ale także o prędkości i natężeniu przepływu surowców. Odpowiednia kalibracja wagi pozwala na dostosowanie tempa przesyłu masy towarowej pomostem do własnych potrzeb i uzyskania lepszych wyników produkcyjnych. Wysokiej klasy, profesjonalne wagi taśmociągowe, oferuje m.in. renomowany producent urządzeń mierniczych, grupa Precia Molen.

Zastosowanie wag w transporcie

Jak zdążyliśmy już wspomnieć, wagi to nieocenione narzędzie pomocy stosowane w transporcie – samochodowym (wagi samochodowe) czy torowym (wagi kolejowe). Wagi transportowe mają przeważnie formę montowanych na stałe wag stacjonarnych – platform znajdujących się w podłożu, w jezdni czy torowisku. Technologie tego typu są stosowane np. przy punktach pomiaru celnego, w których trzeba obliczyć ilość przewożonego załadunku i ustalić odpowiednie opłaty przewozowe. Wagi transportowe mają jednak także ważne zastosowanie w przemysłach, bazujących na transporcie surowców. Tak np. wagi kolejowe są szczególnie wykorzystywane w przemyśle hutniczym i energetycznym, przy kopalniach i elektrowniach węglowych. Pozwalają one na dokładne określenie ilości przewożonego surowca, niezależnie czy przyjmuje on formę załadunku paletyzowanego, czy sypkiego. Wiele zakładów przemysłowych korzysta z tzw. hybrydowych modeli wag transportowych, zdolnych zarówno do pomiaru masy samochodu, jak i pociągu.

Multum możliwości

Wagi przemysłowe można wykorzystać na mnóstwo sposobów. Podane powyżej przykłady to jedynek ułamek możliwości, jakie oferują te złożone urządzenia. Bez profesjonalnego sprzętu, dokonującego pomiarów masy towarowej, nie mogą się obyć m.in. cementownie, huty, fabryki materiałów budowlanych, a także ubojnie czy… pieczarkarnie. Branża wag przemysłowych ma więc przed sobą świetlaną przyszłość, a producenci co rusz prześcigają się w wymyślaniu nowych rozwiązań konstrukcyjnych, z zastosowaniem technologii komputerowych.

Materiał partnera