Jak przebiega w sądzie sprawa o rozwód

Sprawy rozwodowe, choć przykre i trudne, zdarzają się częściej, niż byśmy sobie tego życzyli. Najlepiej, aby obie strony przeszły przez to możliwie bezboleśnie. Znajomość przebiegu sprawy i wiedza o jej charakterze pozwolą nieco lepiej orientować się w tym, co dzieje się na sali rozpraw, prawach nam przysługujących i obowiązkach, jakich mamy dopełnić.

Złożenie pozwu i koszty

Postępowanie sądowe o orzeczenie rozwodu może złożyć wyłącznie osoba zainteresowana. Nie może tego zrobić przedstawiciel ustawowy ani prokurator. Wynika to z osobistego charakteru postępowania.

Nie da się orzec rozwodu bez procesu sądowego, podczas którego sędzia ocenia, czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia na płaszczyznach: uczuciowej, fizycznej oraz ekonomicznej. Sąd może nie orzec rozwodu, jeżeli przyczyniałoby się to do ucierpienia wspólnych małoletnich dzieci lub stałoby w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Niedostatecznym powodem jest także żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozpadu pożycia, podczas gdy druga strona nie chce rozwodu.

Jakie są koszty rozwodu? Przede wszystkim trzeba przygotować 600 zł stałej opłaty pobieranej przez sąd. Oprócz tego musimy opłacić sprawy związane z alimentami, podziałem majątku, mieszkania czy eksmisją – w zależności do indywidualnego przebiegu sprawy, a czasem też wynająć adwokata.

Przebieg sprawy sądowej

Rozpatrywanie sprawy przez sąd może potrwać dłużej niż jedną rozprawę. Podczas niej małżonkowie są przesłuchiwani i mogą zgłaszać dowody. Oprócz tego mają prawo wypowiadać się świadkowie i biegli. Na koniec sąd wydaje wyrok.

Świadkiem nie może być małoletni do 13. roku życia, a w przypadku dzieci i wnuków stron limit wieku wynosi 17 lat. Dzięki temu żadna ze stron nie wykorzysta dziecka w „walce” ze współmałżonkiem.

Jeżeli w ocenie sądu małżeństwo nie jest spisane na straty, sprawa może zostać przekazana do postępowania mediacyjnego. Podobnie może zrobić, aby załatwić kwestie sporne (alimenty, sposoby sprawowania władzy rodzicielskiej itp.), o ile strony przejawiają chęć ugody.

Sprawa kończy się rozstrzygnięciem w formie wyroku i orzeczeniem o winie, o ile strony nie odstąpią od orzekania o niej.

Zdarza się, że sytuacja jest niełatwa, a druga strona jeszcze ją zaognia. Dobrze wtedy mieć wsparcie adwokata, np. www.adwokat-babilas.pl.

Materiał partnera