Poprawność językowa a wizerunek firmy

Współpraca na rynku międzynarodowym to również korespondencja, której poprawność językowa i profesjonalizm są pierwszym krokiem do tworzenia pozytywnego wizerunku firmy. Osoby po kursach językowych, biegłe w komunikacji słownej nie zawsze jednak posiadają odpowiednie umiejętności niezbędne do realizacji tego celu.

Popularność języków obcych a umiejętność komunikacji

Kilkadziesiąt lat temu pozalekcyjne zajęcia językowe dla dzieci postrzegane były bardziej jako wypełniacz czasu i ciekawostka niż jako inwestycja w przyszłość dziecka. Dziś angielskiego czy niemieckiego uczy się każdy uczeń podstawówki, a wiele dzieci zaczyna edukację nawet w przedszkolu. Popularność języków obcych zdecydowanie wzrosła, co nie oznacza jednak, że wszyscy podejmujący edukację w wybranym języku mówią perfekcyjnie. Do osiągnięcia takiego poziomu potrzebne są lata nauki, a przede wszystkim aktywne uczestnictwo w życiu obcojęzycznego kraju.

Naturalny pęd ku językom obcym ma swoje dobre strony, zwłaszcza że coraz więcej firm zaczyna nawiązywać kontakty biznesowe na arenie międzynarodowej, a w wielu zakładach podstawy angielskiego lub niemieckiego są warunkiem zatrudnienia. Umiejętności jednak w znacznym stopniu decydują o wizerunku firmy. Dlatego w profesjonalnej komunikacji z kontrahentami z zagranicy nie zawsze wystarczy zdać się na własny poziom kompetencji językowych.

Potrzebny profesjonalny tłumacz!

Konkurencja w nowoczesnym biznesie jest bardzo duża. Naturalne jest więc, że firmy dążą do tworzenia jak najlepszego wizerunku na rynku. Zgodnie z zasadą: „jak cię widzą, tak cię piszą”, wystarczy jeden list kontraktowy lub sprawozdanie wysłane do potencjalnego klienta napisane łamaną angielszczyzną, aby zdecydowanie zniechęcić go do dalszej współpracy. Nawet najlepszy, najbardziej profesjonalny wytwórca może szybko stracić zainteresowanie, jeśli nie będzie potrafił właściwie się zaprezentować. To właśnie przestrzeń działania dla profesjonalnego tłumacza, który nie tylko sporządzi odpowiedni tekst w wymaganym języku, ale też doskonale zna branżę i wie, jak przedstawić problem, aby był zrozumiały dla drugiej strony.

Tłumaczenia biznesowe to specyficzna dziedzina, która wymaga nie tylko perfekcji językowej, ale również umiejętności negocjowania, argumentowania oraz wiedzy z ekonomii, zarządzania czy finansów. Trudno oczekiwać profesjonalnego słownictwa nawet od prezesa po kursie językowym.

Materiał partnera