Podział odpadów weterynaryjnych

Odpady weterynaryjne powstają podczas badania i leczenia zwierząt. Tak samo jak odpady medyczne, należy je odpowiednio klasyfikować, zbierać, magazynować oraz transportować. Wyjaśniamy, jaki jest obowiązujący podział odpadów weterynaryjnych.

Odpady weterynaryjne są dokładnie opisywane, a do ich klasyfikacji używamy specjalnych kodów, informujących o typie substancji i ich szkodliwym działaniu dla otoczenia. Wyróżniamy następujące typy odpadów:

Odpady weterynaryjne zakaźne – kod 18 02 02* – czyli odpady zawierające żywe mikroorganizmy albo ich toksyny. Są to odpady powodujące choroby zakaźne u ludzi lub zwierząt.

Odpady weterynaryjne niebezpieczne – kody: 18 02 05* i 18 02 07* – zawierające substancje chemiczne, powodujące niezakaźne choroby u ludzi i zwierząt. Odpady te mogą być również źródłem skażenia środowiska.

Pozostałe odpady weterynaryjne – kody: 18 02 01 , 18 02 03, 18 02 06, 18 02 08 – są to odpady nie posiadające właściwości niebezpiecznych.

Co oznaczają kody odpadów weterynaryjnych?

  • 18 02 – odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej,
  • 18 02 01 – narzędzia chirurgiczne, strzykawki, igły oraz wenflony,
  • 18 02 02* – zainfekowane materiały chorobotwórcze, skalpele, strzykawki lub ich toksyny, wenflony, itp.,
  • 18 02 03 – materiały opatrunkowe, rękawiczki jednorazowego użytku, pościel, serwety i fartuchy jednorazowego użytku,
  • 18 02 05* – chemikalia, wliczając odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne,
  • 18 02 06 – chemikalia i odczynniki chemiczne inne niż wymienione w 18 02 05,
  • 18 01 07* – leki cytotoksyczne i leki cytostatyczne przeciwnowotworowe,
  • 18 01 08 – leki przeterminowane i inne niż wymienione w 18 02 07,
  • 02 01 80 – zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne,
  • 02 01 81 – zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca, stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80,

Odpady weterynaryjne należy dokładnie opisywać i składować aż do czasu utylizacji. Ich utylizacją zajmują się wyspecjalizowanej firmy, oferujące odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych.

Jak wyjaśnia ekspert z firmy EMKA zajmującej się odbiorem odpadów medycznych i weterynaryjnych:

– Przepisy prawne jasno określają, sposoby przetwarzania odpadów i sposób ich ewidencji. Za ich nieprzestrzeganie przewidziana jest kara grzywny lub aresztu. Dlatego, we własnym interesie powinniśmy podjąć współpracę z profesjonalistami, którzy wezmą na siebie odpowiedzialność związaną z odpowiednią utylizacją, transportem i odbiorem odpadów – wyjaśnia pracownik firmy EMKA.

Materiał partnera