Podstawowe różnice między silnikiem a pompą hydrauliczną

Silnik hydrauliczny i pompa hydrauliczna to dwa ważne w hydraulice siłowej układy. W przypadku niektórych zastosowań do osiągnięcia pożądanego efektu można zastosować jeden bądź drugi, jednak nie da się powiedzieć, aby w ich wymiennym wykorzystaniu panowała całkowita dowolność. Wiąże się to z istnieniem pomiędzy silnikiem a pompą hydrauliczną co najmniej kilku zasadniczych różnic.

Działanie pompy hydraulicznej

Bodaj najbardziej istotną jest wzajemnie odwrotny schemat działania każdego z tych układów. Pompa hydrauliczna potrzebuje generowanej przez silnik napędowy (na przykład elektryczny lub spalinowy) energii mechanicznej, aby zmienić ją w energię hydrauliczną czynnika roboczego. Jest to zazwyczaj olej, który w odpowiednich ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem tłoczony jest do zasilanego przezeń układu hydraulicznego.

Działanie silnika

Tymczasem silnik hydrauliczny nie pobiera energii mechanicznej, ale sam ją wytwarza – wykorzystując do tego energię kinetyczną lub potencjalną cieczy. W zależności od tego, o jaki rodzaj energii chodzi, mówić można o silnikach hydrokinetycznych lub hydrostatycznych. W pierwszych znaczenie ma przede wszystkim przepływ cieczy, w tych ostatnich zaś jej ciśnienie.

Rodzaje pomp i silników

Wprawia ono element roboczy w ruch, którego forma tworzy podział silników hydrostatycznych na silniki obrotowe oraz siłowniki hydrauliczne (gdzie ruch ten jest posuwisty).

Wśród silników hydrokinetycznych wyróżnić z kolei można między innymi turbinę czy koło wodne – dodaje przedstawiciel gdańskiej firmy Hydro-Precyzja.

Elementy robocze silników hydraulicznych mogą być identyczne jak w przypadku pomp, stąd też silniki zębate czy wielotłoczkowe, którymi to określeniami opisuje się również właśnie pompy. Te wielotłoczkowe podzielić można na osiowe i promieniowe, oprócz tego zaś mamy jeszcze śrubowe i łopatkowe. Każdy rodzaj jest w stanie zasilać urządzenia hydrauliczne równomiernym strumieniem oleju roboczego pod odpowiednio dużym ciśnieniem.

Silnik hydrauliczny, z uwagi na swoją konstrukcję, również jest w stanie wytwarzać ciśnienie, i to niezależnie od kierunku obrotów wałka napędowego. Zasadniczo jednak, w związku z różnicami w sposobie działania, w silnikach stosuje się nieco inne niż w przypadku pomp hydraulicznych rodzaje uszczelnień części nisko- oraz wysokociśnieniowej.

Materiał partnera