Podstawowe rodzaje układów centralnego smarowania

Jak mawiają technicy i mechanicy, sprawna maszyna to maszyna dobrze nasmarowana. Nie da się bowiem ukryć, że smarowanie to jedna z najważniejszych czynności, których celem jest zapewnienie maszynie efektywności. Wszystko dlatego, że  zmniejsza ono szkodliwe tarcie zachodzące między elementami. Smar doprowadzany jest do części przez układ centralnego smarowania, przy czym każda maszyna wymaga innego rodzaju. Sprawdźcie jakie są główne rodzaje układów centralnego smarowania.

Smarowanie i układ centralnego smarowania

Smarowanie chroni elementy urządzenia przed niebezpieczeństwem jakie wiąże się z tarciem. Cała czynność odbywa się poprzez doprowadzanie ciekłego, stałego, plastycznego lub gazowego smaru w miejsca, w których stykają się współpracujące części danego urządzenia. Substancję smarującą wprowadza się do konstrukcyjnych węzłów tarcia, aby zapewniała mniejsze zużycie cieplne, ograniczała utratę mocy a także zwiększała niezawodność i trwałość maszyny.

Regularne dostarczanie smaru zapewniane jest przez układ centralnego smarowania, czyli proste urządzenie stosowane do podawania olejów i smaru nieustannie lub okresowo. Zasila się je przy pomocy pompy ręcznej, elektrycznej, pneumatycznej, bądź wieloprzewodowej – wyjaśnia ekspert reprezentujący firmę UCS.

Układy centralnego smarowania wykorzystuje się zwykle do smarowania takich pojazdów stacjonarnych, jak ciągniki i autobusy, a także do roboczych maszyn jezdnych, w tym koparek, ładowarek oraz maszyn rolniczych, górniczych i budowlanych. Ponadto, używa się ich też do nawilżania łańcuchów, urządzeń przemysłu spożywczego, ciężkich pojazdów budowlanych, pojazdów użytkowych, maszyn poligraficznych i wiatraków.

Rodzaje układów centralnego smarowania

Do podstawowych rodzajów układów centralnego smarowania zaliczają się:

  • Smarowanie mgłą olejową (natryskowe) – polega na podawaniu ciągłego strumienia powietrza do punktu smarowania, środkiem transportu dla małych ilości oleju jest powietrze, a olej wprowadzany w regularnych odstępach tworzy na powierzchni smarowanej warstwę zmniejszającą tarcie i zużycie elementów.  Stosowanie mgły olejowej w układach centralnego smarowania to stosunkowo nowe rozwiązanie, które znajduje zastosowanie przede wszystkim w smarowaniu otwartych punktów, takich jak koła łańcuchowe, łańcuchy, prowadnice i przekładnie zębate.
  • MQL – wprowadzony, aby zastąpić tradycyjne systemy chłodzenia, wykorzystuje minimalne ilości czystego oleju, charakteryzuje się kontrolowanym strumieniem sprężonego powietrza, który to doprowadza lub przenosi olej w postaci mgły do obrabianej powierzchni. Zapewnia to wysoką wydajność obróbki.
  • Dwuliniowe – stworzone w celu stosowania na szeroką skalę, na maszynach pracujących w trudnych warunkach środowiskowych, mają modułową budowę rozdzielaczy (umożliwia ona łatwą konfigurację i rozbudowę systemu), oparte są na dwóch głównych liniach, które uruchamiają się na przemian za pomocą zaworu. Cykl smarowania kończy się wtedy, gdy w obu liniach następuje wzrost ciśnienia. W tym systemie każdy rozdzielacz sterowany jest niezależnie od innych, a dzięki temu, jeśli zablokowany zostanie jeden z punktów, to pozostałe elementy mogą funkcjonować bez zmian.
  • System 26 – jego podstawą są rozdzielacze progresywne, które pozwalają na dozowanie odmierzanego pod ciśnieniem środka smarnego do każdego punktu w układzie. Ma budowę modułową, która umożliwia dopasowanie ich konfiguracji do każdego systemu, a także zapewnia niskie koszty utrzymania układu i modernizacji. Progresywne systemy zawierają wiele konstrukcyjnych zmiennych, w tym ilość i częstotliwość podawania smaru w konkretnych punktach, ilość punktów, ciśnienie pompy, rodzaj sterowania czy miejsce montażu.
Materiał partnera