Podstawowe informacje na temat przenośników taśmowych

Przenośniki taśmowe są niezastąpione przy transporcie materiałów sypkich. Codziennie są wykorzystywane przez liczne gałęzie przemysłu, od wytwórni kosmetyków po kopalnie. Usprawniają i przyspieszają pracę, która człowieka kosztowałaby mnóstwo czasu i energii. Oto podstawowe informacje na temat przenośników taśmowych, ich budowy oraz zastosowania.

Budowa przenośnika taśmowego

Przenośniki taśmowe mogą różnić się konstrukcją w zależności od tego, jakie są oczekiwania wobec ich pracy. Najważniejszym elementem tego urządzenia jest gumowa lub silikonowa  taśma.

Konstrukcyjnie przenośnik to na ogół taśma transportowa połączona w pętlę i podparta na rolkach, których obrót wprawia taśmę w ruch. Umożliwia to ciągły transport umieszczonych na niej materiałów. Rolki są napędzane przez bębny napędowe, a taśma zachowuje kształt dzięki napinaczom różnego rodzaju (sprężynowym, grawitacyjnym i innym). Aby utrzymać powierzchnię nośną w czystości, przenośnik wyposaża się w element czyszczący – może to być szczotka, skrobak czy nóż. Najczęściej przenośniki taśmowe napędza się silnikami elektrycznymi.

Zastosowania przenośnika taśmowego

Przenośnik taśmowy jest niezastąpiony tam, gdzie potrzebny jest ciągły transport materiałów sypkich. Z urządzeń tych korzystają: kopalnie, place budowy, magazyny, składowiska oraz różnego rodzaju zakłady produkcyjne i przetwórcze, które albo korzystają z sypkich surowców, albo je wytwarzają.

Przenośnik służy nie tylko do transportu. Może być wyposażony w wagę oraz mierniki, które pozwalają na bieżąco kontrolować ilość przewożonego materiału i jego parametry, np. gęstość czy wilgotność. Przydatne są także wykrywacze metali, szczególnie wtedy, kiedy transportowana jest treść niemetaliczna, jednak zachodzi ryzyko zanieczyszczenia elementami metalowymi (np. w sortowni odpadów).

Transport taśmowy może mieć zasięg mierzony w kilometrach i w niektórych sytuacjach zastępować transport kołowy, np. w kopalniach, gdzie w wyjątkowo trudnych warunkach taśmy służą jako środek transportu dla górników.

Wytwarzaniem specjalistycznych taśm do przenośników zajmuje się np. www.pionier-jawor.pl.

Materiał partnera