Jak określa się wytrzymałość betonu?

Beton to jeden z najczęściej stosowanych materiałów budowlanych, którego podstawowymi składnikami są spoiwo hydrauliczne, kruszywo i woda. Spoiwo to po prostu cement, który może zawierać dodatki mineralne. Po zmieszaniu z wodą z suchego cementu tworzy się zaczyn. Twardnieje on na skutek reakcji fizyko-chemicznych i powoduje wiązanie mieszanki. Kruszywo możemy nazwać materiałem wypełniającym. Jego frakcja, czyli uziarnienie, dobierane jest w zależności od wymaganych cech betonu, jakie chcemy uzyskać.

Beton o specjalnym przeznaczeniu

Zwykły beton to materiał mocny i wytrzymały, przy czym jest ciężki, a dodatkowo nie możemy go układać w zimie. Jeżeli mieszanka jest niejednorodna, może się rozwarstwiać, a po stwardnieniu pękać, jeśli ułożony beton nie będzie odpowiednio pielęgnowany. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowania oraz oczekiwań klientów, producenci mieszanek betonowych zaczęli tworzyć i promować betony o specjalnym przeznaczeniu. Do betonów specjalnych możemy zaliczyć między innymi betony wysokowartościowe oraz betony odporne na ścieranie. Te pierwsze charakteryzują się wytrzymałością na ściskanie wyższą niż 60 MPa. To betony wodoodporne i mrozoodporne, wykorzystywane są w konstrukcjach wysokich oraz w drogownictwie. Drugi przykład, czyli betony odporne na ścieranie, produkowane są z grubych kruszyw i minimalnej ilości spoiwa. Kolejnym przykładem są betony specjalne hydrotechniczne, które poza wysoką odpornością na ścieranie i wodoszczelnością charakteryzują się niskim ciepłem hydratacji i minimalnym skurczem. Betony te są stosowane przede wszystkim w budownictwie wodnym, a więc do wznoszenia takich obiektów jak falochrony i tamy.

Klasa betonu

Najważniejszy parametr, który mówi nam o wytrzymałości betonu, to jego klasa. Przykładowe oznaczenie mieszanki: C25/30, gdzie pierwsza wartość liczbowa dotyczy wytrzymałości na ściskanie próbek o kształcie walca, druga dotyczy próbek o kształcie sześcianu. Druga wartość zawsze jest wyższa, ponieważ w sześciennych próbkach występuje najkorzystniejszy rozkład naprężeń.

Dawniej wytrzymałość na ściskanie betonu określano wyłącznie na próbkach sześciennych – mówi nam przedstawiciel laboratorium drogowego i budowlanego BARG. Wspomniany w przykładzie beton C25/30 oznaczaliśmy jako B30. Na wytrzymałość betonu największy wpływ ma procentowa zawartość cementu oraz tzw. wskaźnik wodno-spoiwowy. Im mniej wody, tym wyższa będzie klasa betonu. Trzeba jednak podkreślić, że zwiększony udział cementu bez domieszek, np. plastyfikatorów, tym wyższe naprężenia w fazie dojrzewania betonu, a więc większy skurcz. Wytrzymałość i klasę betonu określa się na podstawie badań, które wykonywane są w akredytowanych laboratoriach budowlanych, które udostępniają wyniki inwestorom. To wygodne, korzystne i bezpieczne rozwiązanie.

Materiał partnera