Nieoceniona pomoc adwokata w sprawach spadkowych

Kiedy musimy zmierzyć się z zawiłościami polskiego prawa, pierwsza myśl, jaka przychodzi nam do głowy, to skorzystanie z pomocy adwokata. Idealnym przykładem może być postępowanie spadkowe. Jesteśmy z reguły bardzo oszczędni, więc czasem wahamy się, czy zatrudnienie prawnika rzeczywiście jest nam potrzebne, jednak te wahania zwykle szybko nam przechodzą. Konieczność zatrudnienia adwokata zależy przede wszystkim od tego, jak skomplikowana sprawa przed nami stoi. Jeśli to wyłącznie przeprowadzenie postępowania w sprawie nabycia spadku, czy tylko sporządzenie aktu notarialnego, który poświadcza dziedziczenie, zatrudnienie prawnika nie jest koniecznością. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że udział adwokata może znacznie uprościć i przyspieszyć postępowanie, a nam dodać pewności siebie. A co jeśli postępowanie wygląda zupełnie inaczej?

Problemy na różnych etapach spraw spadkowych

Często zdarza się, że spór o dziedziczenie pojawia się już na etapie ustalenia, kto właściwie jest spadkobiercą. Rodzina ma wątpliwości, czy testament rzeczywiście został stworzony przez osobę zmarłą, a więc czy jest on prawdziwy. Niezgodności dziedziczenia to problem, z którym pomoże nam sobie poradzić dobry adwokat. Problemy występują często przy spadku, który obejmuje nieruchomości o nie do końca uregulowanej sytuacji prawnej lub nieruchomości o bardzo dużej wartości. Adwokat pomoże nam ustalić i udowodnić wartość poszczególnych elementów spadku i właściwy podział majątku. Kolejny częsty problem po śmierci bliskiego: podnoszenie roszczeń o zapłatę zachowku. Obecność i pomoc prawnika jest tu nieoceniona, w przeciwnym razie możemy zapłacić kwoty dużo wyższe niż te rzeczywiście należne do zapłacenia. W kolejnym akapicie rozwiniemy ten temat.

Skomplikowane sprawy o zachowek

Sprawy o zachowek zdecydowanie należą do jednych z trudniejszych spraw spadkowych. Sprawy te budzą wielkie emocje wśród szerokiego kręgu osób – dowiadujemy się w Kancelarii adwokackiej Łukasza Węgłowskiego ze Szczecina. Mówimy tu o spadkobiercach ustawowych oraz testamentowych, uprawnionych do otrzymania zachowku i zobowiązanych do jego zapłaty. Jak właściwie zrozumieć, komu przysługuje zachowek, a kto zachowek ma zapłacić? Otóż kodeks cywilny wskazuje, że osoby uprawnione do otrzymania zachowku to zstępni, małżonek i rodzice spadkodawcy. Zachowek jest formą ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy. Wychodzimy z założenia, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia czegoś swoim najbliższym, a przecież może się zdarzyć, że w testamencie pominiemy z jakichś względów najbliższych. Zachowek ich zabezpiecza. Zobowiązani do zapłaty są przede wszystkim spadkobiercy, ale także osoby, na rzecz których ustanowiony został zapis windykacyjny i osoby, które od spadkodawcy otrzymały darowiznę. Jak widać prawo może nas mocno zaskoczyć, a więc pomoc adwokata w sprawach spadkowych i sprawach o zachowek to naprawdę dobra inwestycja.

Materiał partnera