Możliwości nowoczesnych czujników ciśnienia

Nowoczesne czujniki ciśnienia nie tylko gwarantują precyzyjne pomiary, ale odznaczają się również prostotą montażu i obsługi. W artykule opisujemy możliwości, jakie mają nowoczesne czujniki ciśnienia.

Czujniki ciśnienia pozwalają regulować i monitorować parametry ciśnienia w instalacjach przemysłowych i ciepłowniczych. Czujniki, w których nośnikiem jest sprężone powietrzem, nazywamy czujnikami pneumatycznymi. Nowoczesne czujniki ciśnienia pozwalają nie tylko pozwalają na proste i wygodne monitorowanie parametru ciśnienia hydraulicznego oraz pneumatycznego, ale również mogą przesyłać wyniki pomiarów do centrali sterującej.

System pomiarowy i sterujący

Dzięki połączeniu klasycznego systemu pomiarowego z elektronicznym systemem sterującym, możliwe jest stworzenie kompletnego systemu sensorów pomiarowych, który pozwala na równoczesny pomiar, wyświetlanie pomiarów oraz sterowanie maszyną. System ten może równocześnie kontrolować kilka parametrów, jak np.: przepływ nośnika, różnicę ciśnień przed i za filtrem, oraz dostarczać informacji o stopniu zanieczyszczenia filtra.

System pomiarowo-sterujący pozwala na pełną kontrolę warunków panujących w danym układzie i monitorowanie odczytów z wielu sensorów jednocześnie. Dzięki zebraniu odczytów w jednym miejscu, możemy natychmiast zdiagnozować wystąpienie usterki i przystąpić do jej usunięcia.

Miniaturyzacja

W przypadku analogowych wyłączników ciśnienia, nie ma konieczności rozszerzania ich funkcjonalności, dlatego nowsze modele idą w kierunku miniaturyzacji i poprawionej funkcjonalności. Przykładem takich rozwiązań jest zastosowanie złącza obrotowego, które umożliwia obracanie czujnikiem dookoła jego osi. Nowoczesne czujniki mają także czytelniejsze, niż ich poprzednicy, wyświetlacze i mogą posiadać systemy komunikacji ułatwiającej komunikację i samoprogramowanie się sensora w maszynach, które wykorzystują ten system sterowania.

– Przykładem nowoczesnych czujników są czujniki podciśnienia. To urządzenia gwarantujące pełen zakres nastaw i bardzo długą, bezawaryjną eksploatację. Dzięki swojej kompaktowej budowie, połączonej z niezawodnością, czujniki podciśnienia są stosowane m.in. w sprężarkach, pompach i systemach sterowniczych – dodaje ekspert od automatyki przemysłowej z firmy API.

Materiał partnera