Jakie możliwości daje ukończenie studiów podyplomowych z zakresu logopedii

Podyplomowe studia z zakresu logopedii  odbywają się zazwyczaj w systemie weekendowych zjazdów co dwa tygodnie i trwają cztery semestry. Jest to dość długi czas jak na tę właśnie formę rozwoju na ścieżce edukacji, jednak wymaga tego bogata oferta zajęć zarówno teoretycznych, jak i laboratoryjnych, wzbogacona najczęściej możliwością odbycia praktyk w rozmaitych typach placówek.

Dzięki temu po ukończeniu takich studiów zyskuje się nie tylko zaświadczenie o ich odbyciu, ale też dyplom uprawniający do wykonywania zawodu logopedy. Tak duża liczba godzin pozwala zresztą nie tylko na zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, ale też umożliwia ubieganie się o wydawany przez Polski Związek Logopedyczny specjalny certyfikat, jak również przygotowuje do ewentualnego kształcenia w specjalizacji surdologopedy i neurologopedy.

Kompetencje

Same studia obejmują zasadniczo zakres logopedii ogólnej, ujętej z punktu widzenia zarówno lingwistyki, jak i psychologii, pedagogiki oraz medycyny. Studenci przygotowują się praktycznie i teoretycznie do pracy zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. – Logopeda to zawód kojarzący się z dziećmi, ale dorośli też czasem potrzebują pomocy logopedycznej – mówi opiekun studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu, która ma w ofercie taki kierunek.

Ma to miejsce zwłaszcza po różnego rodzaju urazach lub chorobach zaburzających prawidłowe działanie narządu mowy, czy to w sposób „mechaniczny”, czy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (afazja).

Osoby kończące studia podyplomowe z zakresu logopedii potrafią diagnozować trudności w płynnym mówieniu i komunikacji, wskazywać ich przyczyny i poprowadzić odpowiednią, uzależnioną od tych przyczyn terapię. Mają wiedzę na temat metod logopedycznych stosowanych na różnych etapach rozwoju dziecka, od okresu niemowlęcego przez wiek przedszkolny po wczesnoszkolny, a także w zakresie wpływu zaburzeń mowy na naukę czytania i pisania. Są wreszcie w stanie podejmować działania profilaktyczne i interwencyjne we wczesnym stadium rozwoju ewentualnych nieprawidłowości.

Perspektywy

To wszystko sprawia, że absolwenci takich studiów znajdują pracę w żłobkach, przedszkolach, placówkach kulturalnych i oświatowych, w ośrodkach specjalistycznych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodkach pomocy społecznej, a także szpitalach i innych placówkach służby zdrowia. Mogą także podjąć prywatną praktykę, pracując indywidualnie z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych, z osobami pragnącymi zdać egzaminy na studia aktorskie czy z osobami, dla których poprawność wymowy jest szczególnie ważna (mogą to być choćby różnego typu mówcy, menedżerowie, trenerzy i specjaliści w coachingu, wreszcie prezenterzy radiowi i telewizyjni albo ci, którzy chcieliby nimi zostać).

Materiał partnera