Maszyny i sprzęt wykorzystywane przy robotach ziemnych

Różnego rodzaju roboty ziemne, takie jak: oddzielanie warstwy gruntu czy jego późniejsze składowisko wymagają zastosowania specjalnie przystosowanego sprzętu. W zależności od typu przeprowadzanych prac, niezbędne jest wykorzystanie najczęściej ciężkich i masywnych maszyn. Jakie sprzęty są najczęściej używane do wykonywania rozmaitych robót ziemnych?

Rodzaje wykonywanych robót ziemnych

Pod pojęciem robót ziemnych kryje się zakres różnego typu prac. Wśród nich warto wspomnieć o oddzielaniu warstw gruntu (inna nazwa na określenie tego zabiegu to odspajanie) oraz usuwaniu tak oddzielonego urobku (czyli tej warstwy, nad którą pracuje sprzęt) lub przesuwaniu go na inne miejsce. Tak przygotowany fragment ziemi można również wykorzystać do zagęszczenia lub podsypania innych wykopów. Do każdej z tych prac niezbędne jest zastosowanie maszyn do robót ziemnych. Warto wypożyczyć je ze sprawdzonego miejsca.

Jak dodaje przedstawiciel firmy El-KOP: mamy w naszej ofercie różnego rodzaju nowoczesne sprzęty przeznaczone do wykonywania prac ziemnych. Zapewniamy rzetelność i bezpieczeństwo, dzięki przeprowadzaniu sukcesywnych prac nad odnawianiem naszego parku maszynowego.

Popularnie wykorzystywane koparki oraz ładowarki

Najczęściej wykorzystywanymi maszynami do urabiania gruntu (oraz ich późniejszego odspajania) są koparki, które mogą jednocześnie oddzielić i usunąć warstwę gruntu. Ten sprzęt świetnie się sprawdza również przy nabieraniu oraz późniejszym przenoszeniu różnego rodzaju materiałów sypkich (np. piasku). Do mniejszych robót ziemnych powszechnie wykorzystuje się koparko-ładowarki oraz koparki jedno- czy wielonaczyniowe. Kolejnym – istotnym sprzętem używanym do przeprowadzenia robót ziemnych – są ładowarki łyżkowe. Jest to maszyna służąca do załadunku oraz przenoszenia urobionej warstwy gruntu na niewielkie odległości.

Pozostałe maszyny do odspajania gruntu

Wśród maszyn stosowanych do odspajania gruntu największą popularnością cieszą się spycharki. Ten sprzęt jest również wykorzystywany w transporcie urobionych warstw gruntu na bliskie odległości oraz do wykonywania niewielkich podkopów. Warto wspomnieć także o zgarniarkach, które są przeznaczone do oddzielania powierzchniowej warstwy ziemi i jej późniejszego załadunku. Są w nich zamontowane skrzynie (pojemniki), w których można przenosić zagarniętą wcześniej warstwę i wyładować ją w wybranym miejscu. Kolejnego rodzaju maszynami wykorzystywanymi do robót ziemnych są równiarki. Znajdują one zastosowanie w pracach mających na celu wyprofilowanie gruntu. Z kolei sprzętem przeznaczonym do spulchniania podłoża są zrywarki – niezbędne w prowadzeniu wieloetapowych prac związanych z urabianiem ziemi.

Materiał partnera