Malowanie i lakierowanie na mokro

Lakierowanie i malowanie na mokro to metody stosowane w celu pokrycia kolorem futryn, okien, mebli, rynien, profili budowlanych, a nawet karoserii samochodów. Tak jak w przypadku malowania proszkowego, farbę nanosi się w tym przypadku techniką natryskową. Sprawdźcie na czym polega technika malowania i lakierowania na mokro.

Czym jest lakierowanie na mokro?

Lakierowanie na mokro to tradycyjna metoda, z pomocą której pokrywa się różnego rodzaju powierzchnie powłoką malarską. Technika ta opiera się na wykorzystaniu płynnych lakierów, nanoszonych za pomocą pistoletu natryskowego. Dzieje się to z wykorzystaniem zasad pneumatyki i hydrodynamiki.

Lakierowanie na mokro, aby przyniosło oczekiwane rezultaty, musi być poprzedzone starannym przygotowaniem powierzchni, a mianowicie śrutowaniem lub piaskowaniem. W ten sposób zwiększa się przyczepność powłoki lakierniczej. Po aplikacji farby powierzchnię trzeba wysuszyć poprzez działanie wysokiej temperatury lub pozwolić jej wyschnąć samoistnie – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący firmę Techni-kor.

Lakierowanie na mokro to sposób, który najlepiej zdaje egzamin w przypadku nowych elementów. Metodę tę można stosować także na przedmioty używane, jednak muszą one być w dobrym stanie (ich powierzchnia nie powinna wymagać użycia szpachli). Co istotne, w lakierowaniu na mokro nie szlifuje się poszczególnych warstw, a kładzie je na sobie w niewielkich odstępach czasu, kiedy nie są jeszcze do końca wyschnięte.

Do lakierowania na mokro wykorzystuje się m.in. farby na bazie rozpuszczalników lub farby wodorozcieńczalne. Nakłada się je techniką natryskową, jednak przeważnie za pomocą natrysku pneumatycznego lub hydrodynamicznego.

Malowanie na mokro

Malowanie na mokro (zwane też malowaniem mokrym) jest metodą nakładania powłok malarskich, której celem jest ochrona powierzchni przed korozją i zapewnienie jej właściwego wyglądu.

Proces malowania na mokro przypomina proces malowania proszkowego, jak i lakierowania na mokro – farbę, która znajduje się w uziemionym systemie podawania pompuje się do pistoletu, w którym materiał ładowany jest elektrostatycznie. Kolejno stosuje się technologię natrysku pneumatycznego, hydrodynamicznego lub hydrodynamicznego w asyście powietrza. Malować na mokro można także technologią HVLP, czyli nanosząc farbę na dany element.

Na rynku znaleźć można różne rodzaje farb do malowania na mokro. Różnią się one właściwościami i w różnym stopniu umożliwiają uzyskanie odpowiedniej ochrony powłoki. W tej technologii stosuje się farby wodorozcieńczalne, rozpuszczalnikowe oraz chemoutwardzalne.

Do zalet malowania mokrego zaliczyć można wydajność, oszczędność, dokładność i uniwersalność tego rozwiązania. Ponadto, ta metoda doskonale sprawdza się w przypadku elementów wielokolorowych i nadaje malowanej powierzchni klasyczny, elegancki wygląd.

Materiał partnera