magazynowanie

Magazynowanie. Charakterystyka i zasady czynności

Magazynowanie to cały zespół czynności, bez których nie może obejść się produkcja i handel. Polegają one na przechowywaniu konkretnych towarów z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa, zbieraniu informacji o jakości i ilości magazynowych produktów oraz przygotowywaniu ich do dalszego użytku. Przebieg procesu magazynowania różni się w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa, w którym się on dokonuje oraz od natury magazynowych produktów i zapasów, różnice te obejmują między innymi wykorzystywane narzędzia oraz pomieszczenia magazynowe.

Czynności magazynowe

Kontrola ilości i jakości towarów dostarczanych do magazynu

Personel magazynu przed przyjęciem towaru ma obowiązek dokładnie sprawdzić, czy stan faktyczny dostawy zgadza się z informacjami podanymi w formularzu dostarczonym z działu zaopatrzenia oraz czy stan jakości produktów i ich opakowań nie odbiega od ustalonej normy. Jeśli informacje podane w formularzu dostawy zgadzają się ze stanem rzeczywistym, towar przyjmowany jest do magazynu.

Wprowadzenie towarów do ewidencji oraz dokonanie oznaczeń

Po przyjęciu towaru od dostawy zostaje on oznakowany za pomocą kodów kreskowych, a informacje o nim wprowadzone do systemu komputerowego. Umożliwia to bardzo łatwe odszukanie towaru oraz kontrolowanie jego ilości.

Transport towarów w obszarze magazynu

Do przemieszczania towarów najczęściej używa się wózków widłowych lub innych urządzeń transportowych. Przy rozmieszczaniu produktów w magazynie należy brać pod uwagę kilka kwestii, np. jak najlepsze zagospodarowanie przestrzeni pomieszczeń magazynowych oraz harmonogram wydawania towaru. Pozwoli to zaoszczędzić bardzo dużo czasu, potrzebnego na przemieszczanie towaru w przyszłości, podczas kolejnych wydań i dostaw.

Wydawanie towarów z magazynu

Partie towaru przeznaczone do dalszego obrotu są przygotowywane do wydania poza magazyn, zaś informacje o nich usuwane z ewidencji. Towary uszkodzone, nie nadające się do wydania są usuwane z magazynu lub składowane w przeznaczonych do tego miejsca – informacje o nich również ulegają skasowaniu.

Sprawne funkcjonowanie magazynu wymaga wykwalifikowanego personelu oraz specjalistycznych narzędzi. Każdy pracownik magazynu posiada inne obowiązki, np. logistyk odpowiedzialny jest za rozmieszczenie zasobów w magazynie oraz sporządzanie harmonogramu ich wydawania, zaś sekretarka za sporządzenie ewidencji magazynowanych produktów. Profesjonalne magazynowanie towarów jest jedną ze specjalizacji firmy D.M.T, oferujące również usługi z zakresu dystrybucji i transportu.