kotly duzej mocy

Kotły dużej mocy – rodzaje kotłów

Wybór kotła centralnego ogrzewania jest niezwykle istotnym elementem podczas budowy każdego budynku, z którego mają korzystać ludzie. Od tej decyzji w wieloletniej perspektywie będzie zależał komfort mieszkańców czy użytkowników budynku, a także koszty eksploatacyjne ponoszone przez administrację.

Istnieje kilka podziałów kotłów centralnego ogrzewania, w zależności od kryterium, jakie bierzemy pod uwagę – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy Stefaniak. Ze względu na wykorzystywany w instalacji czynnik cieplny, rozróżniamy kotły wodne i parowe; ze względu na rodzaj wykorzystywanego paliwa, wyróżniamy kotły na paliwa stałe, ciekłe i gazowe. Najpopularniejszym rozwiązaniem stosowanym w kraju są kotły wodne opalane paliwami stałymi.

Kotły z cyklicznym zasypem paliwa

Do najprostszych rozwiązań stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania należą kotły całodobowe. Uzupełnianie paliwa, czyszczenie i rozpalanie należy w nich przeprowadzać codziennie. Dzięki prostej konstrukcji i dużej komorze załadunkowej mogą spalać gorsze jakościowo gatunki paliw. W czasie pracy kotła, spalanie jest nadzorowane przez elektroniczny regulator sterujący wentylatorem nadmuchowym powietrza.

Kotły z automatycznym podajnikiem paliwa

Tego rodzaju kotły wzbogacone są konstrukcyjnie o zasobnik z podajnikiem paliwa. Spalanie zachodzi w sposób ciągły, a podajnik i wentylator nadmuchowy uruchamiane są przez elektroniczny sterownik. W zależności od obciążenia cieplnego obsługę takich kotłów przeprowadza się co dwa do siedmiu dni. Kotły z podajnikiem mogą spalać wiele rodzajów paliw od miałów do groszków i pelletu.

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)

Kotły dużych mocy mogą podgrzewać c.w.u. współpracując z odpowiednio dobranym zasobnikiem c.w.u. W zależności od rodzaju obiektu i przewidywanego zużycia c.w.u., należy odpowiednio zwiększyć moc instalowanego kotła, a dobrze podłączony i dobrany zasobnik c.w.u. oznacza  stały i niewyczerpany dostęp do ciepłej wody użytkowej.

Powyższy artykuł stanowi zaledwie wstęp do klasyfikacji urządzeń grzewczych stosowanych w instalacjach c.o. Niezwykle dynamiczny rozwój branży sprawia, że na rynku pojawiają się wciąż nowe kotły, które z powodzeniem łączą funkcje i możliwości rozmaitych rodzajów, jednocześnie wzbogacając je o rozwiązania ułatwiające ich obsługę.

Materiał partnera