Korzystanie z agregatów prądotwórczych w świetle przepisów

Agregaty prądotwórcze są urządzeniami przeznaczonymi do wieloletniego użytkowania. Aby mogły służyć przez długie lata, należy korzystać z nich w odpowiedni sposób, zgodnie z zaleceniami producenta oraz… przepisów prawnych. Sprawdźcie, jak należy prawidłowo korzystać z agregatów prądotwórczych.

Konserwacja i przechowywanie

Istotne we właściwej obsłudze agregatu jest zarówno użytkowanie, jak i jego konserwacja oraz przechowywanie. Agregaty prądotwórcze wyposażone są bowiem w materiały eksploatacyjne, które w naturalny sposób zużywają się w czasie pracy, a im większa jest intensywność użytkowania tych urządzeń, tym szybciej jego części ulegają zużyciu.

Każdy, kto korzysta z agregatów prądotwórczych musi systematycznie dokonywać przeglądów urządzeń, w tym głównie części, których stan techniczny bezpośrednio wpływa na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Pewne wskazówki dotyczące konserwacji i przeglądu agregatu znaleźć można w jego instrukcji obsługi, jednak warto pamiętać, że zalecane terminy wyznaczone są w oparciu o parametry czasu i intensywności eksploatacji. Jeśli agregat eksploatowany jest intensywnie, musi być sprawdzany częściej – wyjaśnia ekspert reprezentujący firmę AGAR POWER.

Pamiętajcie, że wszystkie zaniedbania w zakresie konserwacji agregatu prądotwórczego mogą doprowadzić do uszkodzenia podzespołu roboczego, silnika, a nawet całego urządzenia.

Korzystanie z agregatów prądotwórczych a przepisy

Wszelkie zalecenia dotyczące konieczności stosowania rezerwowych źródeł zasilania zawarte są zarówno w polskich, jak i w europejskich normach, a także w podstawowym akcie wykonawczym do ustawy o prawie budowlanym. Rozporządzenie nakazuje, by budynek, w którym zanik napięcia sieci zasilającej może być powodem zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, stanowić poważne zagrożenie dla środowiska oraz powodować znaczne straty materialne, był zasilany co najmniej z 2 niezależnych i samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej. Co więcej, musi być on wyposażony w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne lub zapasowe. Ponadto rozporządzenie nakazuje, by w budynku wysokościowym jednym ze źródeł zasilania był zespół prądotwórczy.

Zgodnie z przepisami, agregat prądotwórczy wyposażony w funkcję autostartu powinien stanowić źródło rezerwowe zaopatrzenia w energię w każdym szpitalu. Taki agregat zapewnia nie mniej, niż 30% potrzeb mocy szczytowej obiektu. Obliguje on także do zainstalowania urządzenia, które ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezprzerwowego podtrzymania zasilania.

Materiał partnera