Kominiarz – charakterystyka zawodu

Kominiarstwo to niełatwa i bardzo odpowiedzialna profesja, ciesząca się wśród ogółu populacji całkiem sporą sympatią. Powszechnie uznaje się, że widok kominiarza przynosi szczęście, zwłaszcza jeśli się natychmiast złapać za guzik i nie puszczać, aż zobaczymy osobę w okularach. Coraz rzadziej można jednak spotkać mistrzów i czeladników kominiarskich w charakterystycznych cylindrach na głowach – co nie oznacza bynajmniej, że są oni w odwrocie.

Czy przynoszą szczęście? Twardych faktów brakuje. Z pewnością natomiast mogą zapobiec wielu nieszczęściom. Do najpoważniejszych należą te zagrażające życiu i zdrowiu, jak pożary czy zaczadzenia, ale działalność kominiarska przyczynia się też m.in. do ochrony środowiska i zmniejszenia zużycia paliw wykorzystywanych w ogrzewaniu budynków. Oprócz kontroli i konserwacji (w tym kojarzonego zazwyczaj z kominiarzami czyszczenia) przewodów kominowych działalność ta obejmuje też opiniowanie ich stanu technicznego, a także stanu całych instalacji grzewczo-kominowych oraz wentylacyjnych, jak również ich projektów.

Stopnie wtajemniczenia

Należy jednak zaznaczyć, że opinie, ekspertyzy i różnego rodzaju zaświadczenia wydawać może tylko mistrz kominiarski, czyli osoba zajmująca najwyższą pozycję w hierarchii zawodu kominiarza. – Pod okiem mistrza terminuje czeladnik, który nie ma uprawnień w zakresie opiniowania, może jedynie zajmować się konserwacją przewodów kominowych – dowiadujemy się w Zakładzie Usług Kominiarskich Janusza Mitasa w Warszawie. Po trzech latach czeladnik może podejść do egzaminu organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą.

Kto się nadaje na kominiarza

Na czeladnika również trzeba uprzednio zdać egzamin, przez trzy lata pełniąc najpierw funkcję pomocnika (ucznia) kominiarskiego pod okiem osób znajdujących się wyżej w hierarchii. Można też przez trzy lata uczyć się w odpowiedniej szkole zawodowej, lecz aby zdobyć jakiekolwiek uprawnienia, i tak konieczne jest zdanie egzaminu czeladniczego. Pomocnicy najczęściej rekrutują się jednak spośród absolwentów techników i szkół zawodowych o profilu budowlanym. Muszą to być osoby odważne i sprawne fizycznie, ponieważ kominiarstwo to zazwyczaj praca na wysokościach, nierzadko do tego w trudnych warunkach pogodowych. Wśród innych cech niezbędnych w zawodzie kominiarza wymienić należy jeszcze rzetelność i skrupulatność, a także wysokie poczucie odpowiedzialności – najmniejsze przeoczenie podczas wykonywania obowiązków może bowiem zagrozić bezpieczeństwu osób zamieszkałych w budynku podlegającym kontroli.

Materiał partnera