W jakim celu wykorzystuje się separatory?

Separatory, nazywane także osadnikami, to urządzenia wykorzystywane do wstępnego oczyszczania ścieków przed wprowadzeniem ich do kanalizacji. Obecnie w Polsce stosowane są trzy najważniejsze rodzaje separatorów: tłuszczu, substancji ropopochodnych oraz skrobi. Gdzie powinny być stosowane osadniki tego rodzaju i w jakim celu się je wykorzystuje? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym tekście.

Separatory pozwalają na oddzielenie z całości produkowanych ścieków substancji, których odkładanie się w rurach kanalizacyjnych prowadzi do ich niedrożności i uszkodzeń – wyjaśnia nasz rozmówca z przedsiębiorstwa GEA-NOVA, od ponad 20 lat specjalizującego się w usługach kanalizacyjnych i asenizacyjnych.

Ponadto, oddzielenie tych składników ze ścieków umożliwia ich wywóz i utylizację w taki sposób, by nie stanowiły one zagrożenia dla środowiska.

Separatory tłuszczu

Separatory tłuszczu wykorzystywane są w miejscach, gdzie produkowane są ścieki ze zwiększonym udziałem tłuszczów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, a więc przede wszystkim w lokalach gastronomicznych, takich jak restauracje, stołówki i bary, ale także w zakładach przemysłu spożywczego, zwłaszcza w masarniach.

Działanie osadników tłuszczu opiera się na wykorzystaniu procesów sedymentacji i flotacji zawiesin tłuszczowych. Mówiąc prościej, separator w swojej pracy wykorzystuje działanie grawitacji. Dzięki różnicy gęstości poszczególnych składników ścieków, elementy cięższe opadają na dno zbiornika, podczas gdy tłuszcze wypychane są na powierzchnię wody.

Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych stosowane są wszędzie tam, gdzie spływające do studzienek kanalizacyjnych wody mogą zawierać zanieczyszczenia ropopochodne. Urządzenia tego typu wychwytują te zanieczyszczenia z wód deszczowych, roztopowych, a także technologicznych i umożliwiają bezpieczne przechowywanie do czasu opróżnienia zbiornika przez specjalistów.

Stosowanie separatorów na stacjach benzynowych, parkingach, w myjniach samochodowych, warsztatach mechanicznych oraz przy ciągach komunikacyjnych, zwłaszcza na terenach miejskich, zapobiega przedostawaniu się niebezpiecznych dla środowiska substancji ropopochodnych do wód gruntowych i powierzchniowych oraz gleby, a obowiązek ich stosowania w takich miejscach jest narzucony ustawowo.

Jak można zauważyć, wykorzystanie separatorów ma głęboki sens zarówno ze względów finansowych (zapobieganie niszczeniu kanalizacji), jak i ze względu na potrzebę ochrony środowiska. Do prawidłowej pracy urządzeń niezbędne jest regularne opróżnianie i czyszczenie, o czym powinni pamiętać zarządcy obiektów, w których separatory są używane.

Materiał partnera