Jak często czyścić klimatyzację w pomieszczeniach biurowych?

Bóle głowy, wysychanie śluzówek, stany alergiczne, a nawet zapalenie płuc, gardła czy spojówek – to najczęstsze skutki pracy w klimatyzowanych pomieszczeniach. W urządzeniach regulujących przepływ powietrza zalegają bowiem różnego rodzaju bakterie oraz grzyby, które stanowią zagrożenie dla życia człowieka. Aby zapobiec przed tego typu przykrymi konsekwencjami, należy regularnie konserwować klimatyzatory. Szczególnie dotyczy to pomieszczeń biurowych.

Jak często przeprowadzać konserwację urządzeń klimatyzacyjnych?

Częstotliwość przeglądów klimatyzatorów nie jest dokładnie określona, ale zaleca się, aby odbywały się one dwa razy do roku – najlepiej na wiosnę i jesień. Dzięki temu, oprócz zapobiegania niepożądanym chorobom wśród pracowników, dba się również o jakość i trwałość samych urządzeń, które nie ulegają tak łatwo zniszczeniu.

Pracodawca powinien pamiętać, że instalując klimatyzator w pomieszczeniu biurowym zobowiązuje się do odpowiednie jego konserwacji, aby nie dopuścić do awarii, a ponadto stosowania specjalnych środków, które mają na celu ograniczenie natężenia i rozprzestrzeniania się hałasu oraz drgań spowodowanych jego pracą.

Przykre konsekwencje zanieczyszczonych klimatyzatorów

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń wiąże się z różnymi zagrożeniami dla zdrowia osób przebywających w klimatyzowanym biurowym pomieszczeniu. Przedostanie się mikroorganizmów, takich jak bakterie czy grzyby, do powietrza przyczynia się do pogorszenia zdrowia i samopoczucia pracowników. Żaden pracodawca nie powinien być usatysfakcjonowany z takiego obrotu spraw, ponieważ prowadzi to do pogorszenia wydajności i jakości wykonywanej pracy, a także do częstszych zwolnień lekarskich.

Na początku zostało wspomniane, że przepisy nie regulują częstotliwości przeprowadzania przeglądów i czyszczenia klimatyzatorów. Zależy to bowiem od wielu czynników – od przepływu powietrza, rodzaju urządzenia, jego podatności na zanieczyszczenia oraz od zaistniałych awarii. Często przyjmuje się, że konserwacja klimatyzatorów powinna odbywać się nie rzadziej niż raz w roku, a najlepiej dwukrotnie. Lepiej wcześniej zapobiegać niekorzystnym sytuacjom, ponieważ nieczyszczone urządzenia klimatyzacyjne szybciej się zużywają, co doprowadza do konieczności całej ich wymiany – podkreśla ekspert z firmy Probon, która zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem i serwisem dla przemysłu oraz obiektów komercyjnych m.in. w zakresie instalacji klimatyzacji.

Materiał partnera