Jakie elementy mają wpływ na wysokość rat kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny ustanawianym zwykle na kilka kolejnych rat, pod zabezpieczenie nieruchomości, która należy do kredytobiorcy. Nieruchomość, czyli hipoteka chroni kredytodawcę na wypadek, gdyby klient instytucji finansowej nie był w stanie spłacić pobranego zobowiązania. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, jakie elementy wpływają na wysokość raty niniejszego kredytu.

Z jakich elementów składa się rata kredytu hipotecznego?

Rata kredytu hipotecznego składa się z dwóch istotnych elementów, czyli:

  • Części kapitałowej – jest to kwota, którą pożyczyliśmy od banku
  • Część odsetkowa – czyli odeski, które płacimy instytucji finansowej w zamian za to, że udzielił nam tej kwoty. Jest to wobec tego zysk banku.

Stosunek części kapitałowej do odsetkowej jest uzależniony od tego, czy klient zdecyduje się na raty malejące czy równe. W przypadku rat malejących bank dzieli kwotę kapitałową przez wybraną przez kredytobiorcę ilość rat. Do uzyskanego wyniku dolicza się część odsetkową, o której wysokości decyduje kwota pozostała do spłaty. Im mniej rat pozostało do uregulowania, tym mniejsze są należne dla banku odsetki, a co za tym idzie – raty są dużo niższe.

Raty równe z kolei wymagają bardziej skomplikowanego wzoru w ustalaniu ich wysokości. Należy tak rozłożyć część kapitałową i odsetkową, aby uzyskać zbliżone, a najlepiej takie same kwoty. Spłata rat powoduje odwrócenie części odsetkowej i kapitałowej – musimy jednak wiedzieć, że w początkowym okresie spłacamy mniej kapitału, a więcej odsetek. Jednak dzięki ich jednakowej wysokości, możemy w prosty sposób rozplanować nasz budżet. Wiemy, jakie wydatki nas czekają, dlatego będziemy w stanie w taki sposób rozłożyć gotówkę, aby wystarczyło na wszystkie cele.

Co jeszcze wpływa na wysokość raty kredytu hipotecznego?

Nie tylko część kapitałowa i odsetkowa wpływa na wysokość kredytu hipotecznego – komentuje nasz rozmówca z firmy PB Ekodom.

Trzeba jeszcze pamiętać o:

  • Ubezpieczeniu – zarówno obowiązkowym, jak i dobrowolnym. W większości przypadku przy kredycie hipotecznym ubezpieczenie na życie jest koniecznością, bez której instytucja finansowa nie udzieli nam kredytu. O ubezpieczeniu dobrowolnym decyduje klient – może sam dokonać wyboru, czy chce się zabezpieczyć na wypadek choroby lub innych zdarzeń losowych, czy też nie
  • Kosztach podwyższonego ryzyka banku – kiedy np. klient ma niski wkład własny, dlatego ryzyko, które ponosi instytucja finansowa, jest dużo wyższe
  • Prowizji – jeśli taka opłata jest pobierana przez bank, dlatego zapytajmy o to już na początku rozmów o kredycie.
Materiał partnera