Elementy izolacji instalacji grzewczych

Stosowanie izolacji na instalacjach grzewczych służy przede wszystkim ograniczeniu strat ciepła, a przez to zmniejszeniu kosztów ogrzewania budynku. Izolacja utrudnia wzajemne oddziaływanie sąsiadujących ze sobą układów i chroni przed niekorzystną wymianą energii cieplnej z otoczeniem. Tłumi także niepożądane dźwięki i stanowi dodatkową ochronę przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Mianem izolacji termicznej określamy osłony powierzchni rurociągów, armatury oraz urządzeń grzewczych, której zadaniem jest ograniczanie strat energii cieplnej przesyłanej rurociągiem oraz strat magazynowanego ciepła – wyjaśnia ekspert z przedsiębiorstwa IzoSerwis.

Bardzo ważne jest, by izolacje stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania, węzłach ciepłowniczych i innych źródłach ciepła, spełniały wymagania normy PN-85/B-02421.

Elementy izolacji termicznej rurociągu

Mówiąc o izolacji termicznej rurociągu grzewczego możemy wymienić dwa podstawowe elementy: izolację właściwą oraz płaszcz ochronny.  Izolację właściwą najczęściej tworzy jedna lub więcej warstw wełny, którą montuje się np. za pomocą taśm, obejm lub szpilek.

Płaszcz ochronny, wykonany zwykle z folii aluminiowej, ma za zadanie osłaniać izolację właściwą przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, grożących uszkodzeniami mechanicznymi, zawilgoceniem czy degradacją wywołaną czynnikami chemicznymi.

Materiały izolacyjne

Materiały stosowane do wykonywania izolacji dzielimy na włókniste i porowate, takie jak wełna mineralna i włókno szklane. Muszą one charakteryzować się niską przewodnością ciepła. Ważne jest także, by nie absorbowały zanadto wilgoci, która przyczynia się do zniesienia ich właściwości termoizolacyjnych. Wykonuje się z nich rozmaite otuliny, maty, filce oraz kształtki.

Otuliny i maty z wełny mineralnej

Elementy izolacji instalacji grzewczych wykonane z wełny mineralnej należą do najchętniej wykorzystywanych, nie tylko ze względu na świetne właściwości termoizolacyjne (odporność cieplna i współczynnik przewodzenia ciepła w stosunku do gęstości objętościowej), ale także doskonałą trwałość. Maty i otuliny z wełny mineralnej są odporne na działanie mikroorganizmów, gryzoni, a w dodatku niepalne. Wełna mineralna jest materiałem nietoksycznym, toteż w pełni bezpiecznym do stosowania w izolacjach instalacji budynków mieszkalnych.

Do izolacji kolan, odgałęzień i łuków na rurociągach grzewczych, stosuje się specjalne kształtki lub odpowiednio docięte elementy mat czy otulin. Kształtki izolacyjne dostępne są w postaci gotowych łupin, dopasowanych do elementów o różnych średnicach i formach. Wykonuje się je z pianki poliuretanowej, korka, ziemi okrzemkowej, pianobetonu itp.

Płyty krzemianowo-wapienne

Stosunkową nowością w obszarze izolacji urządzeń grzewczych są płyty krzemianowo-wapienne. Przeznaczone są one do wykonywania obudów kominków i charakteryzują się znacznie wyższą niż wełna odpornością termiczną. Płyty krzemianowo-wapienne są sztywne, gładkie i nie pylą, a dodatkowo ich montaż nie przysparza większych trudności – poszczególne elementy można dociąć zwykłą piłką, a mocowanie wykonuje się za pomocą kleju oraz wkrętów.

Materiał partnera