Elementy dokumentacji geologicznej

Dokumentacja geologiczna jest konieczna, aby móc wykazać wykonane prace i osiągnięte dzięki niej efekty (lub ich brak). Wymaga jej prawo geologiczne i górnicze, w związku z tym wszystkie firmy i osoby świadczące tego typu usługi mu podlegają i mają obowiązek taką dokumentację wykonać. Ma ona określone elementy. Jakie to elementy i czego się z nich dowiemy?

Wyniki prac geologicznych

Ustawa o prawie geologicznym i górniczym jasno określa, jak dokumentacja ma wyglądać i co dokładnie mają zawierać jej elementy.

Punkt 1. artykułu 6. Tej ustawy mówi o tzw. „danych geologicznych”; danymi geologicznymi są po prostu „wyniki bezpośrednich obserwacji i pomiarów uzyskanych w toku prowadzenia prac geologicznych”. Każda obserwacja i każdy rodzaj badań geologicznych musi być zapisany w dokumentacji – może być oczywiście zaznaczone, że jego wynik nie ma większego wpływu na wynik całości prac (o tym będzie w interpretacji), ale i tak musi być tam umieszczony.

Interpretacja wyników

Jest to miejsce, gdzie teoretycznie ma się największą dowolność w sporządzaniu dokumentacji – ale tylko teoretycznie, ponieważ jeśli wyniki i interpretacja będą dalekie od tego, na co pozwala sztuka prac geologicznych, lub, nazywając to kolokwialnie „będą naciągane”, to takie wyniki i interpretację można łatwo podważyć. W tym miejscu wynik każdego badania musi zostać poddany ocenie w kontekście tego, w jakim celu wykonuje się prace i badania geologiczne i do czego mają one służyć.

Określenie stopnia osiągnięcia zamierzonego celu

Badania geologiczne wykonuje się w bardzo konkretnych celu: mają one wykazać, czy np. wykonanie prac budowlanych, ziemnych i innych będzie możliwe, czy nie naruszy stabilności terenu, lub jakim stopniu wpłynie na właściwości terenu. Wyniki badań geologicznych mają wykazać, na ile osiągnięcie zamierzonego celu jest możliwe i uzasadnić, dlaczego jego osiągnięcie nie jest możliwe lub np. istotnie wpłynie na właściwości terenu.

Podsumowanie

Przedstawione tutaj elementy dokumentacji geologicznej to duży skrót, bowiem prawo geologiczne i górnicze wyróżnia kilka rodzajów dokumentacji w zależności od tego, jakie prace miałyby być prowadzone i jakie cele miałyby być osiągnięte. Dlatego też zawsze należy wcześniej skonsultować się ze specjalistyczną firmą wykonującą takie badania, jak np. zakład Geotest. Można wtedy ustalić dokładny zakres prac.

Materiał partnera