Dla kogo studia niestacjonarne?

Jeszcze dekadę temu studia niestacjonarne były traktowane jako gorsza alternatywa dla osób, które nie dostały się na uczelnię w trybie dziennym. Powszechna była opinia, że studiując zaoczenie nie da się zdobyć żadnej wiedzy ani umiejętności – dziś jednak wyraźnie da się zauważyć, że ten tryb kształcenia cieszy się coraz większym uznaniem. Dla kogo szczególnie jest on przeznaczony?

Studia i praca jednocześnie

Pierwszą, dominującą wśród studentów studiów zaocznych grupą są osoby, które chcą zdobywać wykształcenie i pracować jednocześnie. –Możliwość połączenia nauki z pracą to największy atut studiów zaocznych – twierdzą wykładowcy Gdańskiej Szkoły WyższejNiezależnie od tego, czy dopiero ukończyliśmy szkołę średnią i zaczynamy naszą karierę, czy też pracujemy już od lat, wykłady i ćwiczenia na uczelni nie kolidują z naszymi obowiązkami zawodowymi. Pracujący Studenci mają inną motywacje do studiowania, przede wszystkim podejmują kształcenie z własnego wyboru.  Często jest tak, że pracują np. w fabryce, czy urzędzie i mogą na bieżąco skonfrontować przekazywaną wiedzę z tym, co zastają w zakładzie pracy. Często,  też mają już jasno określony plan swojej kariery zawodowej, albo też studiują po to by zmienić pracę. Bezdyskusyjnie na pewno studenci uczący się zaocznie są bogatsi o doświadczenie zawodowe, którego nie da się nabyć w żaden inny sposób,  jak tylko pracując. To ogromna przewaga nad studiami dziennymi. Część studentów dziennych również podejmuje zatrudnienie, jednak często są to prace w nienormowanych godzinach, po nocach, na pół etatu. Wybierając studia zaoczne mamy dużo większy wybór z ofert pracodawców, możemy podjąć pracę na pełen etat i zarabiać przez to większe pieniądze na swoje utrzymanie. Warto mieć również na uwadze, że wielu pracodawców na pierwszym miejscu stawia doświadczenie zawodowe swoich pracowników, dopiero dalej jest wykształcenie. Osoby pracujące i studiujące jednocześnie mają dużo większe szanse na rynku pracy, niż ich rówieśnicy, którzy spędzili pięć lat tylko i wyłącznie na studiowaniu.

Dwa kierunki lub dwie specjalności jednocześnie

Coraz częstszą praktyką wśród studentów jest podejmowanie edukacji na dwóch kierunkach jednocześnie – często na dwóch różnych uczelniach. Pogodzenie zajęć w dwóch placówkach może być bardzo trudne, dlatego bardzo wygodnym rozwiązaniem jest wybranie jednego z nich w trybie niestacjonarnym. Bardzo dobrą alternatywą jest studiowanie nie tyle dwóch kierunków, co może wymagać od nas dużo więcej czasu i bywa trudne do pogodzenia ze względów chociażby logistycznych, co studiowanie dwóch różnych specjalności na tym samym kierunku studiów. Taki wybór swoim Studentom umożliwia Gdańska Szkoła Wyższa, jest to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż daje szerszy zakres kompetencji, podnosi  kwalifikacje, uprawnienia oraz  daje większe możliwości zatrudnienia  i  na jest pewno jest łatwiejsze do osiągniecia niż studiowanie dwóch kierunków. I tak na przykład często jest tak, że Student na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji wybiera specjalności np. inżynierię budownictwa i inżynierię ochrony środowiska, czy na kierunku Administracja, studiuje specjalność finanse  i rachunkowość i zarządzanie w administracji. Trzeba przyznać, że studiowanie dwóch specjalności na jednym kierunku jest atrakcyjną ofertą kształcenia i cieszy się  dużym zainteresowaniem.

Studia i rodzina jednocześnie

Trzecią grupą, która najlepiej odnajdzie się na studiach zaocznych, są osoby, które chcą studiować, ale ze względów rodzinnych nie mogą sobie pozwolić na codziennie przyjeżdżanie na uczelnię. Zajęcia w trybie niestacjonarnym, odbywają się w co drugi weekend. Są to tak zwane zjazdy studenckie – w czasie zjazdu zajęcia rozpoczynają się rano i zwykle trwają do samego wieczora. Jeszcze inną formą studiów zaocznych jest e-learning,  coraz bardziej popularna forma studiowania wśród osób, które nie dysponują czasem,  pracują w systemie pracy wielozmianowej, przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, są osobami niepełnosprawnymi, studiują na więcej, niż jednym kierunku, albo mieszkają i pracują za granicą. Gdańska Szkoła Wyższa w bieżącym roku akademickim uruchomiła w tym trybie, aż trzy kierunki studiów: Administrację, Kryminologię oraz Zarządzanie i Inżynierię Produkcji. Studia te wymagają sporo pracy własnej, samodyscypliny  i umiejętności uczenia się samodzielnie. Studiującym niestacjonarnie, wiedza przekazywana jest na wykładach, natomiast dla e -studentów materiały do nauki zamieszczane są na platformie edukacyjnej i to jest ich główne źródło pozyskiwania wiedzy, poza tym Uczelnia organizuje zjazdy w postaci zajęć praktycznych na których e-studenci mogą konsultować się z nauczycielami akademickimi.

Dla aktywnych

Ilość wykładów i ćwiczeń odbywających się na uczelni w ramach studiów niestacjonarnych nie jest wystarczająca, żeby przekazać studentom cały zasób wiadomości objętych programem studiów, część pracy należy wykonać w domu, tj. tak zwana praca własna studenta, np. przeczytanie literatury obowiązkowej z danego przedmiotu czy wykonanie projektu czy w końcu przygotowanie opracowania na zadany temat.  Dlatego też studia w tym trybie przeznaczone są dla osób bardzo aktywnych i zaangażowanych, które nie mają problemu z organizowaniem sobie czasu na naukę.

Materiał partnera