Na czym polega legalizacja wagi?

Wagi elektroniczne to sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej – wykorzystywane są one nie tylko w sklepach specjalizujących się w sprzedaży towarów na wagę, ale również w magazynach czy zakładach produkcyjnych. Zanim jednak dana waga może zostać wykorzystana do zważenia towaru, który ma trafić do dalszego obrotu, musi zostać wcześniej zalegalizowana. Co to oznacza?

Czym jest legalizacja wagi?

Legalizacja wagi to potwierdzenie wydawane przez Urząd Miar, że dana waga dokonuje pomiaru ciężaru danego towaru z dokładnością podaną na tabliczce znamionowej. Błąd pomiaru wagi nie może przekraczać określonej wartości – dla wag sklepowych margines błędu wynosi 5 gramów, zaś dla wag magazynowych od 20 do 50 gramów. Jeśli dane urządzenie pokazuje wynik nie przekraczający właściwej wagi przedmiotu o wartość wymienioną na tabliczce znamionowej, może zostać zalegalizowane i dopuszczone do użytku handlowego.

Które wagi muszą zostać zalegalizowane?

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2003 roku o prawnej kontroli metrologicznej, legalizacji muszą zostać poddane wagi używane między innymi:

  • W obrocie handlowym
  • Przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach
  • W trakcie analiz w laboratoriach medycznych i farmaceutycznych
  • Przy paczkowaniu towarów
  • Przy obliczaniu opłat targowych, ceł, podatków, kar, wynagrodzeń i innych tego typu opłat
  • Przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów
  • Podczas monitorowania, diagnozowania i leczenia pacjenta.

Kiedy waga powinna zostać zgłoszona do legalizacji?

Wagi z czasem mogą ulec zużyciu, co odbija się na ich dokładności. Dlatego każda waga, aby mogła pozostać w użytku, powinna w odpowiednich przedziałach czasowych być ponownie zalegalizowana. Zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2006r. „O zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw”, wagi muszą zostać poddane pierwszej legalizacji w terminie do 3 lat od oceny zgodności, licząc od 1 grudnia roku w którym dokonano oceny zgodności. Oznacza to, że waga zakupiona np. w roku 2010, musi zostać poddana legalizacji do 31 grudnia 2013 roku. Druga i kolejne legalizacje muszą odbyć się w ciągu 25 miesięcy od poprzedniej, licząc od 1 dnia miesiąca w którym została wykonana poprzednia legalizacja. Dla przykładu waga zalegalizowana po raz pierwszy w kwietniu 2013 roku musi zostać zalegalizowana ponownie do końca kwietnia 2015 roku.

Jednym z najważniejszych producentów wagi i innych urządzeń pomiarowych na rynku światowym jest francuska firma Precia Molen.

Materiał partnera