Na czym polega depozyt notarialny?

Depozyt notarialny to jedno z narzędzi zapewniających bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Dzięki niemu, osoba sprzedająca nieruchomość zyskuje gwarancję otrzymania kwoty, przysługującej jej z tytułu umowy kupna-sprzedaży.

Zasady działania depozytu

Regulacje dotyczące depozytu notarialnego są zawarte w ustawie o notariacie. Zgodnie ze 108. artykułem ustawy, notariusz może przyjąć na przechowanie pieniądze w walucie polskiej bądź obcej, aby później wydać je określonej osobie. Przyjęcie pieniędzy przez notariusza ma charakter czynności notarialnej – powinno być przeprowadzone w jego kancelarii i potwierdzone sporządzeniem protokołu. Dopełnienie formalności wiąże się z pewnymi kosztami, jednak równocześnie gwarantuje sprzedającemu, że po podpisaniu umowy i wydaniu przedmiotu sprzedaży zostaną mu wypłacone ustalone pieniądze.

Kiedy sporządza się protokół?

Protokół z czynności notarialnej jest przeważnie sporządzany przy zawieraniu umowy przedwstępnej. W umowie wskazuje się termin w którym kupujący powinien wpłacić część lub całość ceny sprzedaży na specjalny rachunek prowadzony przez notariusza. W momencie sporządzania protokołu pieniądze powinny być już zaksięgowane na koncie. Dokument ten precyzuje warunki, po spełnieniu których pieniądze zostaną z konta wypłacone. Zazwyczaj jest to zawarcie umowy przyrzeczonej lub wydanie nieruchomości – objaśnia Łukasz Chwiałkowski z Kancelarii Notarialnej w Toruniu.

Czy warto korzystać z depozytu notarialnego?

Sporządzenie depozytu notarialnego ma sensu w sytuacji, gdy znaczna część lub całość zakupu jest finansowana ze środków własnych kupującego. Na układzie tym korzystają obie strony – sprzedający, który zyskuje zabezpieczenie otrzymania umówionej ceny sprzedaży, a także kupujący, który zyskuje gwarancję spełnienia określonych w protokole warunków, np. dotyczących przekazania nieruchomości czy wpisania do księgi wieczystej. Notariusz – jako osoba zaufania publicznego – zapewnia pełne bezpieczeństwo powierzonych pieniędzy.

Ile to kosztuje?

Koszty związane ze złożeniem środków do depozytu notarialnego wynikają wprost z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 237) i wynoszą połowę stawki minimalnej. Kancelaria notarialna nalicza również 23% podatku VAT, a także ewentualną opłatę za wypisy aktu notarialnego. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów procedury uzyskamy, kontaktując się z wybranym notariuszem.

Materiał partnera