wypełnianie dokumentu

Czym jest RODO dla przedsiębiorców?

RODO jest regulacją unijną, która weszła w życie z dniem 25 maja 2018 roku. Rozporządzenie porządkuje sposób przetwarzania danych dotyczących osób, które mają styczność z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jakie znaczenie ma RODO w kontekście przedsiębiorstw i w jaki sposób należy dbać o ochronę danych w firmie?

Czym jest RODO?

Celem RODO jest uporządkowanie przepisów w każdym kraju Unii Europejskiej oraz poprawa ochrony danych. RODO dotyczy przedsiębiorców, natomiast nie ma zastosowania w wypadku osób prywatnych. Rozporządzenie przewiduje prawa i obowiązki administratorów danych (ADO), jak również osób, których dane są przetwarzane. Regulacja zawiera, m.in. prawo do dostępu do danych czy prawo do bycia zapomnianym.

Ochrona danych w przedsiębiorstwie

Sama regulacja nie narzuca konkretnych rozwiązań, które są wymagane w przedsiębiorstwie w celu ochrony danych osobowych, jednak istnieje kilka dobrych praktyk, których stosowanie pomoże zapobiec wyciekowi informacji. Podstawowym zabezpieczeniem jest właściwa ochrona informatyczna. Komputer zawierający dane osobowe powinien być chroniony hasłem i znajdować się w bezpiecznym miejscu. Jeśli dane osobowe przechowywane są w wersji papierowej, należy upewnić się, że dokumenty są zabezpieczone (np. znajdują się w szafie zamykanej na klucz). Istotną rolę odgrywa przeszkolenie pracowników. Dobrą praktyką jest prowadzenie ewidencji osób, które mają styczność z danymi. W zależności od charakteru przedsiębiorstwa wymagane jest posiadanie stosownych dokumentów, takich jak polityka prywatności w serwisie internetowym czy polityka ochrony danych osobowych. Przygotowaniem stosownej dokumentacji zajmuje się kancelaria RODO Warszawa.

RODO dla przedsiębiorców

Zgodnie z rozporządzeniem unijnym każdy przedsiębiorca ma obowiązek stosowania się do przepisów RODO. Regulacja ma zastosowanie w przypadku spółek czy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Rozporządzenie dotyczy również przedsiębiorstw, których centrale nie leżą w obrębie Unii Europejskiej, ale które oferują swoje produkty bądź usługi w jednym z krajów UE.

Przedsiębiorcy zainteresowani doradztwem prawnym z zakresu RODO mogą skorzystać z usług Kancelarii Prawnej Jurczewski Kępka-Mariański i Wspólnicy, która specjalizuje się w sprawach niewłaściwego lub nieuprawnionego przetwarzania danych oraz przeprowadza w przedsiębiorstwach kompleksowe audyty zgodności z RODO.