outsourcing

Czym jest outsourcing i dlaczego jest on tak korzystny dla firm?

Zarówno sam termin, jak i praktyka biznesowa outsourcingu przyszły do nas z Zachodu. Outsourcing to nic innego jak wykorzystywanie przez firmy zewnętrznego wsparcia specjalistycznego do wykonania konkretnych zadań. Nie należy mylić takiego działania ze współpracą w oparciu o umowy zlecenia, gdyż profesjonalny outsourcing polega na transakcjach w obszarze B2B. Dlaczego warto z niego korzystać?

Najczęściej outsourcing obejmuje długofalową współpracę między dwoma przedsiębiorstwami i obejmuje świadczenie pełnych usług z obszaru jakiegoś działu, np. księgowości – wyjaśnia ekspert z Kancelarii Saldo. Takie działania nazywamy outsourcingiem pełnym. Nieco rzadziej firmy decydują się na selektywny outsourcing, który zakłada wykonanie przez zewnętrzną firmę tylko jakichś konkretnych składowych elementów kompleksowej usługi. Dla unaocznienia różnicy podajmy przykład: przedsiębiorca, który oddaje zewnętrznej firmie całkowite prowadzenie rachunków firmy, korzysta z pełnego outsourcingu. Jeśli umowa obejmuje wyłącznie roczne rozliczenie z Urzędem Skarbowym, mamy do czynienia z outsourcingiem selektywnym.

Po co stosować outsourcing?

Korzystanie z profesjonalnych usług zewnętrznych wykonawców pozwala przedsiębiorstwu skupić się na głównej misji i celach strategicznych, zatem sprzyja specjalizacji działalności gospodarczej i buduje jej konkurencyjność rynkową. Jednocześnie redukcji ulegają koszty zatrudnienia pracowników. Nie musimy inwestować w szkolenia własnej kadry, ponieważ dobrze wybrany zewnętrzny wykonawca posiada doskonałą bazę wiedzy i wykwalifikowanych specjalistów. Ogólnie rzecz biorąc, decyzja o outsourcingu niektórych działów firmy wynika po prostu z rachunku opłacalności – mówi spec. z Kancelarii Saldo.

Najczęstsze obszary outsourcingu

Skoro głównym celem outsourcingu jest umożliwienie przedsiębiorstwu skupienia się na najważniejszych zadaniach, obszary najchętniej przekazywane zewnętrznym wykonawcom to te o funkcjach pomocniczych i organizacyjnych. Najczęściej outsourcowane działy to sprzątanie, catering, zaopatrzenie i ochrona. Drugą grupę stanowią zadania związane z administracją firmy, czyli działy kadr i rachunkowości, a także IT, szkolenia i obsługa klienta.