biomasa

Czy ogrzewanie biomasą jest tanie?

Biomasa jest coraz częściej wybieraną alternatywą dla tradycyjnych paliw stosowanych między innymi do ogrzewania domu, czyli przede wszystkim węgla. Jego zaletą jest ekologiczność, wysoka wartość energetyczna, wygoda użytkowania, a także bardzo niska cena.

Czym jest biomasa?

Biomasą ogólnie nazywamy substancje pochodzenia roślinnego (fitomasa) lub zwierzęcego (zoomasa), które ulegają biodegradacji. Substancje te stanowią przede wszystkim pozostałości i odpadki z produkcji rolnej lub leśnej – np. trociny pozyskiwane w czasie pracy tartaków. Biomasa jest najstarszym znanym ludzkości źródłem energii cieplnej, która z czasem została zastąpiona przez paliwa takie jak węgiel czy gaz – obecnie z biomasy pochodzi 60% energii odnawialnej, czyli uzyskiwanej w drodze naturalnych, powtarzalnych procesów środowiskowych. Najpopularniejszą formą biomasy jest obecnie pellet, czyli drobne granulki w postaci kulek lub walców o średnicy do kilkudziesięciu milimetrów, wytwarzane przez prasowanie odpadków roślinnych pod wysokim ciśnieniem, bez użycia substancji lepiących.

Ogrzewanie biomasą – czy to się opłaca?

Jednym z głównych argumentów, który przemawia do konsumentów, są bardzo niskie koszty ogrzewania biomasą. Składają się na nie dwa elementy – pierwszym z nich jest niska cena paliwa. Pamiętajmy, że biomasa to w większości odpadki, efekt uboczny produkcji innych towarów, np. desek do budowy domów i mebli. Koszty ich otrzymania oraz poddania obróbce umożliwiającej wykorzystania ich w charakterze paliwa są bardzo niskie. Dodatkowo są one powszechnie dostępne, uzyskiwane w wielu miejscach na terenie kraju, dlatego nie ma potrzeby sprowadzania ich z zagranicy – lokalne występowanie jest dodatkowym czynnikiem wpływającym na ich niską cenę. Drugim elementem wpływającym na niskie koszty ogrzewania biomasą są koszty inwestycji w sprzęt do spalania paliwa – będziemy w tym celu potrzebować standardowego pieca, podobnego do pieców węglowych. Jego zakup jest znacznie mniejszym obciążeniem finansowym, niż inwestowanie w alternatywne metody ogrzewania, np. kolektory słoneczne czy pompy cieplne, wykorzystujące energię termalną pochodzącą z otoczenia. Ogrzewanie biomasą jest nie tylko tanie, ale również przyjazne środowisku i bardzo wygodne – jedyną substancją wytwarzaną w procesie spalania jest dwutlenek węgla, który wchłaniany jest z atmosfery przez rośliny w fazie wzrostu, zaś niewielka ilość pyłu sprawia, że oczyszczanie pieca nawet przy intensywnej eksploatacji może odbywać się co kilka tygodni.

Wysokiej jakości pellet oraz piece, kominki i palniki do jego spalania znajdziemy w ofercie firmy Heat Sources.

Materiał partnera