czujniki do pomiarow akustycznych

Czujniki do pomiaru akustycznej prędkości cząstek

W jaki sposób dokonać pomiaru prędkości cząstek w trzech kierunkach lub pomiaru szerokopasmowego ciśnienia akustycznego? Można w tym celu skorzystać z nowoczesnych technologii. Specjalny typ sondy – czujnika akustycznego – pozwala zmierzyć w sposób bezpośredni prędkość cząstek.

Sonda akustyczna PU

Jednym z urządzeń rejestrującym prędkość cząstek i ciśnienie akustyczne jest jednokierunkowa sonda akustyczna PU. Ma ona największe zastosowanie w pomiarach nielaboratoryjnych, ponieważ jest odporna na wstrząsy i może być montowana z wszelkiego rodzaju stojakami i osłonami przeciwwietrznymi, czyli standardowymi akcesoriami do mikrofonów półcalowych. Sondy tego typu mają wzmocnienie akustyczne wielkości 10 dB – poziom ich szumów wzrasta o tę wartość przy jednoczesnym wzroście górnego zakresu pomiarowego dźwięku do 120 dB.

Sonda akustyczna USP

Na szerokopasmowy pomiar ciśnienia akustycznego i prędkości cząstek w trzech kierunkach pozwala sonda typu USP. Posiada ona trzy prostopadle umieszczone czujniki prędkości cząstek, a także miniaturowy mikrofon ciśnieniowy. W porównaniu do tradycyjnych sond mikrofonowych sondy USP mają większe możliwości pomiarowe. Ich zakres częstotliwości, który waha się od 2Hz do 20kHz, umożliwia pomiary w każdych warunkach – nawet w bardzo bliskim polu. Aby otrzymać pełny opis 3D pola akustycznego, wystarczą tylko cztery kanały.

Sonda skanująca

Sondą, która najdokładniej mierzy prędkość cząstek w polu bliskim, jest sonda skanująca, której czujniki mogą być użyte do bezstykowych pomiarów prędkości strukturalnej. Jest ona w stanie wykonać pomiary pod kątem 0°, 45° oraz 90°. Sonda skanująca ma poziom szumów własnych o 12 dB wyższy niż sondy półcalowe. To samo dotyczy górnej granicy poziomu dźwięku – jest wyższa o 10 dB.

Najnowocześniejszym urządzeniem do mierzenia prędkości cząstek jest akustyczna sonda skanująca High dB Flown. Jest ona przystosowana do pomiarów wysokich poziomów dB, dochodzących do 170 dB dla częstotliwości 20Hz-20kHz. Używa się jej najczęściej do pomiarów dokładności punktowych źródeł dźwięku – wyjaśnia ekspert firmy EC Test Systems, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań pomiarowych, diagnostycznych oraz symulacyjnych z zakresu drgań i akustyki.

Materiał partnera