skup surowcow wtornych

Co oferują punkty skupu surowców wtórnych?

Makulatura, aluminium, cynk, stal, złom czy miedź – wszystkie te surowce wtórne muszą być odpowiednio zagospodarowane. Zajmują się tym punkty skupu, które dysponują magazynami, kontenerami, flotą samochodową oraz kadrą wykwalifikowanych pracowników. Co jeszcze znajduje się w ofercie takich punktów?

Czym są surowce wtórne?

Surowcami wtórnymi nazywamy odpady produkcyjne lub zużyte produkty, które można ponownie wykorzystać. Mogą to być np. metale kolorowe, makulatura, złom stalowy i żeliwny, szkło opakowaniowe kolorowe i bezbarwne oraz tworzywa sztuczne. Ich skupem i zagospodarowaniem zajmują się punkty skupu surowców wtórnych, ale ich oferta nie ogranicza się jedynie do tych usług.

Dodatkowe usługi punktów skupu surowców wtórnych

Punkty skupu często zajmują się również transportem oraz segregacją surowców wtórnych, dzięki czemu ich działalność przyczynia się do zwiększenia ilości zbieranych odpadów oraz wpływa na zmniejszenia ich ilości kierowanej na składowiska. Współpracują one przy okazji z punktem selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym odbywa się ich gromadzenie, sortowanie oraz grupowanie na zdatne do przerobu surowce wtórne przez gminy.

Ponadto punkty skupu surowców wtórnych mogą zajmować się odbiorem zużytych akumulatorów i europalet, wynajmem sprzętu budowlanego, a także sprzedażą artykułów papierniczych lub prętów zbrojeniowych – dodaje właściciel firmy Surowce Wtórne Menesiak sp. j., która świadczy usługi z zakresu skupu surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów firm.

Należy również pamiętać, że każdy taki punkt prowadzony w ramach działalności gospodarczej musi uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów, który wydaje marszałek województwa, starosta lub regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Materiał partnera