Charakterystyka i zastosowanie elastomerów

Elastomerami nazywamy polimerowe materiały sztuczne lub naturalne, których cechą charakterystyczną jest zdolność odwracalnej deformacji bez przerwania ciągłości strukturalnej. Przykładem elastomerów syntetycznych mogą być wszelkiego rodzaju gumy, zaś do elastomerów będących biopolimerami zaliczamy np. kauczuk naturalny.

Charakterystyka elastomerów

Jak wspomnieliśmy we wstępie i jak wynika z samej nazwy omawianych tworzyw, najważniejszą cechą materiałów elastomerowych jest elastyczność mechaniczna – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy ANBI-TECH s.c. Właściwość ta polega na odwracalnym charakterze zmian kształtu danego przedmiotu, na który wywierana jest siła.

Elastomery mogą zmieniać kształty i rozmiary pod wpływem naprężeń ściskających, ścinających i naprężających, przy czym po ustąpieniu działania tych sił, powracają do pierwotnych wymiarów i kształtów. Co ciekawe, niektóre gumy mają zdolność zmiany swoich rozmiarów nawet o 1000% bez ryzyka uszkodzenia ich struktury.

Bogactwo możliwości komponowania tworzyw sztucznych pozwala na uzyskanie właściwie dowolnych właściwości poszczególnych elastomerów. Obecnie produkowane są m.in. gumy olejo- i kwasoodporne, tworzywa obojętne biologicznie, które nadają się do pakowania żywności i wiele innych.

Zastosowania elastomerów

Elastomery znajdują rozmaite zastosowania m.in. w przemyśle maszynowym, transportowym, ale także włókienniczym, a nawet farmaceutycznym i chemicznym.

Przykładowo, z tworzyw poliuretanowych, które dodatkowo są niezwykle lekkie, a jednocześnie odporne na działanie czynników chemicznych, skrajne temperatury i ścieranie, produkuje się rozmaite uszczelnienia, podkładki i dętki.

Kolejną grupę elastomerów tworzą silikony. Ich dodatkową właściwością jest niepalność, co czyni je idealnymi materiałami dla przemysłu budowlanego, gdzie wykorzystuje się je jako elementy izolujące i łączące. Stanowią też podstawowy surowiec w tworzeniu form silikonowych.

Choć elastomery wykorzystywane są właściwie w każdej dziedzinie gospodarki, do najczęstszych zastosowań należą właśnie uszczelnienia techniczne na potrzeby instalacji wodnych oraz inżynierii procesowej.

Materiał partnera