tworzywa sztuczne

Charakterystyka tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne otaczają nas zewsząd każdego dnia. Są wśród nich butelki, zabawki, kubki, miseczki, biżuteria oraz różnego rodzaju folie i materiały izolacyjne. Przyjrzyjmy się dokładniej, z czego wykonane są te produkty oraz jakie mają właściwości.

Składniki tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne to materiały nie mające swojego odpowiednika w świecie naturalnym. Stanowią alternatywę dla takich tworzyw, jak: metale, drewno, kauczuki i materiały ceramiczne. Ich głównym składnikiem są syntetyczne polimery, których nazwy tworzy się poprzez dodanie przedrostka poli- do nazwy zwyczajowej monomeru. Wśród nich możemy wyróżnić:

  • Polietylen (PE)
  • Polipropylen (PP)
  • Polichlorek winylu (PVC)
  • Politereftalan etylenu (PET)
  • Polietrafluoroetylen (PTFE)

Do produkcji tworzyw sztucznych wykorzystuje się również barwniki, pigmenty, wypełniacze (kreda, talk, celuloza, tkaniny) i zmiękczacze, ale można też zmodyfikować polimery na drodze chemicznej, np. poprzez hydrolizę.

Podział tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne można podzielić na elastomery i plastomery. Pierwsze z nich zachowują swoją elastyczność w temperaturze pokojowej, natomiast drugie – nie mogą być w niej poddawane dużym odkształceniom. Plastomery dzielą się jeszcze na:

  • Termoplasty – tworzywa, które mają zdolność przechodzenia w stan plastyczny w wysokiej temperaturze – można je rozpuszczać, wielokrotnie podgrzewać i formować.
  • Duroplasty – tworzywa, które utwardzają się pod wpływem podwyższonej temperatury (termoutwardzalne) lub pod wpływem czynników chemicznych (chemoutwardzalne); zwane są również żywicami utwardzalnymi.

Właściwości fizyczne i chemiczne

Tworzywa sztuczne są ciałami przezroczystymi lub nieprzezroczystymi, cechują się niskimi wartościami gęstości i słabo przewodzą ciepło. Wykazują odporność na działanie wody oraz czynników chemicznych, są czułe na wysoką temperaturę i w większości posiadają właściwości dielektryczne.

Dzięki temu znajdują zastosowanie w przemyśle budowniczym, lotniczym, samochodowym, medycznym oraz w produkcji artykułów gospodarstwa domowego i zabawek oraz biżuterii – podsumowuje właściciel firmy Pol-Service Majcher Jacek, która zajmuje się m.in. dostarczaniem maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Materiał partnera