zmiekczacze-wody

Charakterystyka przemysłowych zmiękczaczy wody

Zmiękczanie wody do zastosowań przemysłowych jest niezwykle istotne, pozwala bowiem na znaczne wydłużenie żywotności wykorzystywanych urządzeń. Odpowiednio zmiękczona woda to warunek konieczny do utrzymania sprawności i wydajności instalacji grzewczych.

Stacje zmiękczania wody

Twardość wody to cecha wynikająca z dużego stężenia jonów wapnia i magnezu – wyjaśnia ekspert z przedsiębiorstwa GLOBAL CONCEPTS. Działanie stacji zmiękczania wody polega na ich zamianie na neutralne jony sodu w czasie przepływu przez żywicę jonowymienną, czyli złoże jonitowe.

Regeneracja złoża jonitowego

W trakcie użytkowania stacji zmiękczania możliwości wymiany jonów w złożu wyczerpują się, jednak regeneracja nie jest zabiegiem trudnym, a przeprowadza się ją z wykorzystaniem roztworu soli kuchennej. Częstotliwość koniecznej regeneracji uzależniona jest od stopnia twardości wody oraz jej ilości.

Moment regeneracji złoża można programować na różne sposoby. Stacje zmiękczające sterowane czasowo, automatycznie przeprowadzają regenerację w zaplanowanych odstępach czasowych. Urządzenia sterowane objętościowo regenerują złoże w momencie, gdy przepłynie przez nie określona z góry ilość wody.

Istnieją również stacje, których regeneracja odbywa się w oparciu o odniesienie do obu tych czynników. Urządzenia zmiękczające tego typu regenerują złoże po przepływie ustalonej ilości wody, ale nie wcześniej, niż o konkretnie zaplanowanej godzinie.

Konstrukcja stacji zmiękczania wody

Stacja zmiękczania wody może być zbudowana z jednej, dwóch lub nawet kilku kolumn. Każda stacja składa się ze zbiornika solanki, automatycznej głowicy sterującej oraz wypełnienia, czyli złoża jonowymiennego. W standardowym wyposażeniu znajduje się wielodrogowy zawór sterujący, zbiornik ciśnieniowy ze złożem jonitowym, zbiornik na solankę (pastylki lub brykiet solny) oraz transformator.

Materiał partnera