Charakterystyka osuszaczy sprężonego powietrza

Sprężone powietrze jest łatwo dostępne i szeroko stosowane. Szacuje się, że nawet do 10% energii elektrycznej zużywanej w krajach Europy przeznacza się właśnie na sprężanie powietrza, które następnie stosuje się m.in. w silnikach i układach pneumatycznych. Aby sprężone powietrze używane w maszynach i urządzeniach nie uszkadzało ich, musi być pozbawione wilgoci przy pomocy specjalnych osuszaczy.

Dlaczego należy osuszać sprężone powietrze stosowane w urządzeniach?

Powietrze to bezbarwna i bezwonna mieszanina gazów. W skład powietrza atmosferycznego – tego, którym oddychamy, i tego, które używane jest po sprężeniu – wchodzą:

  • azot (ok. 78%),
  • tlen (ok. 21%),
  • dwutlenek węgla (ok. 0,3%),
  • inne gazy (m.in. argon, metan, wodór, hel).

Obok wyżej wymienionych powietrze zawiera również parę wodną, której ilość waha się w zależności od wielu czynników (miejsca i czasu pomiaru, lokalnego klimatu, szaty roślinnej i innych). Na ogół wilgotność powietrza oscyluje w przedziale od 30 do 65%. Dlaczego trzeba je osuszać przed sprężeniem? Na to pytanie odpowiedział ekspert z firmy Unigoods, która specjalizuje się w instalacjach sprężonego powietrza.

Woda, zarówno w postaci pary wodnej, jak i cieczy, jest czynnikiem wywołującym korozję. Niszczące działanie wilgoci obecnej w powietrzu wzmaga się w systemach pneumatycznych, gdzie w kontakcie z zimnymi elementami dochodzi do skraplania pary wodnej na ich ściankach. Woda zaczyna się osadzać i gromadzić. To powoduje nie tylko szybsze niszczenie sprzętu, ale też rozwój grzybów i bakterii. Osuszanie powietrza sprężonego wydłuża żywotność urządzeń i ogranicza koszty serwisowania.

Ziębnicze i adsorpcyjne osuszacze powietrza sprężonego

Do uzdatniania sprężonego powietrza wykorzystuje się osuszacze, które występują w dwóch rodzajach. Pierwszy to ziębniczy osuszacz powietrza, a drugi to adsorpcyjny osuszacz powietrza. Jak działają i czym się różnią?

W modelu ziębniczym stosuje się wymienniki ciepła dwóch typów: powietrze-powietrze i powietrze-zamrażanie. Urządzenie wsysa powietrze i schładza je, co skutkuje skropleniem pary wodnej. Gdy woda osiądzie w wymienniku, wystarczy ją odseparować i usunąć. Pozostałe powietrze jest wolne od wilgoci. W tego typu osuszaczach stosuje się bezpieczne dla środowiska odmiany freonu. Maksymalna wydajność osuszacza ziębniczego to 70 000 litrów powietrza na minutę.

Innym urządzeniem do uzdatniania powietrza sprężonego jest osuszacz adsorpcyjny. Jego działanie opiera się na obecności substancji pochłaniającej wilgoć, np. żelu krzemionkowego, tlenku glinu czy chlorku litu. Tutaj wydajność jest niższa – sięga niemal 26 000 litrów powietrza na minutę.

Materiał partnera