Charakterystyka generatorów spalinowych

Energia elektryczna jest w dzisiejszych czasach praktycznie niezbędna do normalnego funkcjonowania. Na co dzień używamy energii wytworzonej przez elektrownie, jednak nie zawsze jest taka możliwość – czasem taniej i wygodniej jest wytworzyć prąd samemu. W tym celu wykorzystuje się między innymi generatory spalinowe.

Czym są generatory spalinowe?

Generatory spalinowe, powszechnie znane jako agregaty prądotwórcze, to mobilne urządzenie przeznaczone to przetwarzania energii pochodzącej ze spalania paliwa – benzyny, ropy lub gazu – na energię elektryczną. Znajdują one bardzo szerokie zastosowanie w gospodarce, wykorzystywane są powszechnie między innymi przez branżę budowlaną do produkcji prądu w miejscach, gdzie podłączenie do sieci energetycznej jest z różnych powodów niemożliwe lub nieopłacalne. Mogą być również wykorzystywane jako alternatywne źródło energii w sytuacjach awaryjnych (np. zerwania linii wysokiego lub średniego napięcia w czasie w burzy) – w ten sposób wykorzystywane są często w gospodarstwach domowych.

Jak działa generator spalinowy?

Zgodnie z tym, co zostało powiedziane wcześniej – generator spalinowy przetwarza energię ze spalania paliwa na prąd. Ściślej mówiąc – przetwarza on energię mechaniczną na energię elektryczną, którą można wykorzystać do zasilania innych urządzeń, np. elektronarzędzi czy oświetlenia. Generator składa się z wielu elementów, z których najważniejszy to silnik, prądnica, rozdzielnica oraz zespoły urządzeń pomiarowych. Sercem całego układu jest prądnica.

Składa się ona ze stojana oraz znajdującego się w nim magnetycznego wirnika – wyjaśnia specjalista firmy Agar Power Na obu tych elementów znajduje się odpowiednie uzwojenie, w zależności od tego, ile uzwojeń mówimy o generatorach jedno- lub trójfazowych. Wirnik podłączony jest do silnika, który pracując wprowadza go w ruch obrotowy wewnątrz stojana. W wyniku tego ruchu dochodzi do zmian pola elektromagnetycznego wirnika i generowania siły elektromotorycznej. W ten sposób powstaje zmienny strumień magnetyczny, który w uzwojeniu stojana powoduje powstanie prądu elektrycznego.

Gdzie stosowane są generatory spalinowe?

Generatory spalinowe stosowane są między innymi:

  • Na placach budowy do zasilania elektronarzędzi
  • W kopalniach
  • W placówkach, gdzie utrzymanie stałego dopływu prądu jest niezbędne do zachowania zdrowia lub życia, np. w szpitalach lub chłodniach przeznaczonych do przechowania żywności
  • W domach jako alternatywne źródło zasilania dla instalacji takich jak systemy alarmowe lub automatyka bram.
Materiał partnera