Budowa i zastosowanie przenośników taśmowych

Każdy z pewnością zna taśmociągi wykorzystywane między w hipermarketach do transportu towarów do kasy. Podobne urządzenia transportowe, zwane przenośnikami taśmowymi, są powszechnie stosowane w przemyśle. Używa się ich między innymi na liniach produkcyjnych, w kopalniach, na placach budów czy w magazynach.

Budowa przenośników taśmowych

Najważniejszym elementem przenośnika taśmowego jest taśma, która służy jako element nośny i pociągowy dla transportowanych towarów. Może być ona wykonana z różnego rodzaju materiałów, np. gumy, silikonu, elastycznych tworzyw sztucznych i naturalnych (np. bawełny). Najczęściej taśma jest połączona w pętlę, której górna i dolna powierzchnia oparta jest na rolkach zwanych krążnikami. Kolejnym ważnym elementem są bębny, które odpowiedzialne są za wprawienia taśmy w ruch oraz napinanie je w celu podtrzymania ruchu – jeśli taśma nie jest prawidłowo napięta, przestaje się przesuwać i opada. Wśród pozostałych elementów należy wymienić również bębny odchylające i odginające taśmę, urządzenia czyszczące – zarówno taśmę jak i bębny – oraz oczywiście silnik elektryczny, który napędza całe urządzenie. W zależności od zastosowania przenośniki mogą być wyposażone również w dodatkowe urządzenia, np. wagi lub wykrywacz metali.

Zastosowanie

Przenośniki taśmowe stosowane są bardzo powszechnie stosowane w przemyśle. Znaleźć je można między innymi w:

  • Zakładach produkcyjnych – służą do transportu produktów na kolejnych etapach produkcji oraz np. selekcji surowców
  • Kopalniach – wykorzystywane są do ciągłego transportu surowców i kruszyw oraz załadunku pojazdów transportowych
  • Magazynach – dzięki nim jest łatwe przenoszenie i sortowanie towaru

W zależności od tego, gdzie stosowanie są przenośniki i jaki rodzaj towaru jest dzięki nim przenoszony, urządzenia te mogą różnić się między innymi kątem nachylenia oraz nawierzchnią taśmy. W zakładach produkcyjnych najczęściej znajdziemy przenośniki o gładkich taśmach, które przeznaczone są do transportowania produktów i surowców pod kątem od zera to 20 stopni. Powyżej tych wartości konieczne jest zastosowanie taśm wyposażonych w takie elementy jak korytka czy kubełki, które uniemożliwiają przetransportowanie produktów ku górze, na koniec przenośnika.

Produkcją profesjonalnych linii produkcyjnych z wykorzystaniem między innymi przenośników taśmowych zajmuje się firma Scanwir ze Szczecina.

 

 

Materiał partnera