Budowa sieci światłowodowych

Sieci światłowodowe w technologii FTTH (Fiber To The Home) są niekwestionowanym liderem rozwiązań z zakresu NGA, czyli systemów dostępu nowej generacji. Rozwiązania te są olbrzymią konkurencją dla sieci opartych na przewodach miedzianych i są wykorzystywane zarówno w stacjonarnych sieciach dostępowych, jak również nowoczesnych sieciach bezprzewodowych.

Sieć światłowodowa FTTH łączy wielu użytkowników z węzłem dostępowym lub punktem dostępu, zawierającym aktywne urządzenia do transmisji elektronicznej – mówi specjalista z przedsiębiorstwa Sprint.

Urządzenia węzła dostępowego pozwalają na udostępnianie abonentom usług za pośrednictwem światłowodów i łączą się z ogólną siecią miejską albo regionalną.

Sieć dostępowa FTTH może być doprowadzana do abonentów w domach jedno- i wielorodzinnych, dużych budynków użyteczności publicznej, stacji bazowych sieci komórkowych, anten stacjonarnej sieci bezprzewodowej, a także instalacji ochrony i monitoringu (alarmy, kamery i inne urządzenia kontrolne).

Planowanie architektury sieci FTTH

Dla opracowania właściwej architektury sieci światłowodowej, niezbędne jest rozpoznanie jej otoczenia i gęstości zaludnienia na obszarze, dla którego planowana jest inwestycja. Ze względu na topografię obszaru, wyróżnia się sieci budowane od podstaw, (sieć budowana równocześnie z budynkami); sieci modernizowane, gdy nowa sieć światłowodowa ma zastępować starszą o niskim standardzie oraz sieci uzupełniające.

Sieć dostępowa to element większej sieci komunikacyjnej, który ma bezpośredni kontakt z końcowym użytkownikiem.

W sieciach światłowodowych budowanych w technologii punkt-wielopunkt (P2MP) pojedyncze przewody prowadzone są z centrali do punktu rozgałęzienia. Dzięki stosowaniu w miejscu rozgałęzienia pasywnych sprzęgaczy światłowodowych, przesyłane dane są szyfrowane.

W sieciach o architekturze punkt-punkt (P2P) mamy do czynienia z światłowodami dedykowanymi, które łączą abonenta z węzłem dostępowym. Takie połączenia są znacznie dłuższe, toteż budowane z wielu odcinków, łączonych ze sobą za pomocy spojeń lub złączy.

Pasywne i aktywne elementy sieci

Infrastrukturą pasywną nazywamy wszystkie elementy niezbędne do budowy sieci, a więc wykopy, kanalizację teletechniczną oraz słupy, służące do poprowadzenia przewodów, mufy, moduły przyłączeniowe, wreszcie same światłowody i wiele innych, niezbędnych detali. Za pasywną warstwę sieci, w tym za wyznaczenie jej trasy i wykonanie wszystkich prac, odpowiedzialny jest jej właściciel, choć całą budowę może zlecić zewnętrznemu wykonawcy.

Warstwę aktywną sieci światłowodowej stanowią urządzenia elektroniczne, niezbędne do eksploatacji infrastruktury pasywnej, a także wszelkie systemy wsparcia operacyjnego. Za infrastrukturę aktywną i pasywną odpowiedzialny jest operator sieci.

Materiał partnera