Czym jest broń sportowa?

Polska jest krajem, w którym dostęp do broni nie jest swobodny. Aby ją posiadać, trzeba uzyskać pozwolenie, a nawet gdy już je mamy, musimy bardzo ostrożnie obchodzić się z bronią i wykorzystywać wyłącznie do zadeklarowanych celów. W tym artykule przyjrzymy się pojęciu broni sportowej w ujęciu prawnym. Czym jest broń sportowa i czym różni się od niesportowej?

Broń sportowa według przepisów

W myśl litery polskiego prawa pozwolenie na broń uzyskuje się nie ze względu na jej typ, ale – jak mówi ustawa – przeznaczenie i cel. Ustawa o broni i amunicji przewiduje osiem przeznaczeń broni, dla których można uzyskać pozwolenie. Te cele to: ochrona osobista, ochrona osób i mienia, łowiectwo, sport, rekonstrukcje historyczne, kolekcjonerstwo, pamiątki, szkolenia. Ustawa przewiduje, że „broń wydaje się w szczególności w [tych] celach” – w szczególności, a więc nie wyłącznie. Akt prawny zostawia tu furtkę dla innych przeznaczeń.

Ustawa określa także, czym jest broń sportowa, wymieniając następujące jej typy: broń palną bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 6 mm, centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12 mm, gładkolufową, przystosowaną do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego. Nie można natomiast posiadać w celach sportowych broni szczególnie niebezpiecznej, czyli: samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na odległość, broni palnej wytworzonej lub przerobionej w sposób pozwalający na zatajenie jej przeznaczenia, a także broni imitującej inne przedmioty, broni palnej wyposażonej w tłumik huku lub przystosowanej do strzelania z użyciem tłumika huku, broni palnej, której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i bagażu.

Broń sportowa – interpretacja przepisów

Uwzględniwszy wszystko, co powyżej, należy przyjąć, że po uzyskaniu pozwolenia na broń do celów sportowych można posiadać niemal każdy typ broni bocznego zapłonu kaliber do 6 mm, broni centralnego zapłonu kaliber do 12 mm, broń gładkolufową dowolnego kalibru lub czarnoprochową – również kaliber dowolny. Idealną dla siebie broń sportową znajdziesz na www.komisbroni.pl.

Materiał partnera