smarowanie

Rodzaje układów centralnego smarowania

Mechanicy i technicy mawiają, że sprawna maszyna to dobrze nasmarowana maszyna. Smarowanie jest jedną z najważniejszych czynności zapewniających maszynie efektywność, gdyż zmniejsza szkodliwe tarcie zachodzące między elementami. Za doprowadzenie smaru do części odpowiedzialny jest układ centralnego smarowania. Maszyny i urządzenia wymagają różnego typu układów, w wyniku czego na rynku dostępne są różne rodzaje układów.

Smarowanie

Smarowanie ma na celu ochronę elementów

urządzenia, przed niebezpieczeństwem tarcia. Czynność odbywa się poprzez doprowadzenie ciekłego, stałego, plastycznego bądź gazowego smaru w miejsca styku współpracujących części urządzenia. Substancję wprowadza się do konstrukcyjnych węzłów tarcia. Zapewnia ona mniejsze zużycie cieplne, ograniczenie straty mocy oraz zwiększenie niezawodność i trwałość maszyny. Urządzeniem, które zapewnia regularne dostarczanie smaru jest układ centralnego smarowania.

Zastosowanie centralnego układu smarowania

Układ jest prostym urządzeniem wykorzystywanym do podawania olejów i smaru, nieustannie bądź okresowo. Zasilany przy pomocy pompy ręcznej, elektrycznej, wieloprzewodowej lub pneumatycznej. Układ wykorzystywany jest zwykle podczas smarowania stacjonarnych pojazdów typu ciągniki i autobusy oraz roboczych maszyn jezdnych typu koparki, ładowarki oraz maszyny rolnicze, budowlane i górnicze. Stosowany jest do nawilżania łańcuchów, urządzeń w przemyśle spożywczym, maszyn rolniczych, ciężkich pojazdów budowlanych, pojazdów użytkowych, wiatraków i maszyn w poligrafii.

Rodzaje układów centralnego smarowania

Różne typy maszyn wymagają różnych urządzeń. Wśród rodzajów układów centralnego smarowania wyróżnia się układ: progresywny, jednoliniowy, dwuliniowy, wieloliniowy, natryskowy, impulsowy, QLS, BDS, dwuliniowo-progresywne i wieloliniowo-progresywne. Są one dostosowane do konstrukcji urządzeń wykorzystywanych w przemyśle maszynowym, stalowym, energetycznym, spożywczym, chemicznym i przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Materiał partnera