wzmacniacz operacyjny

Wzmacniacze operacyjne

W elektronice wzmacniacze operacyjne pełnią bardzo istotną funkcję i są powszechnie stosowane. Ich główną zaletą jest duże różnicowe wzmocnienie napięciowe oraz duża impedancja wyjściowa, a najczęściej stosuje się je do pracy z zewnętrznym obwodem sprzężenia zwrotnego. Co jeszcze warto o nich wiedzieć?

Wzmacniacz operacyjny – budowa i funkcje

Wzmacniacz operacyjny to wielostopniowy wzmacniacz różnicowy prądu stałego. Posiada wejście odwracające i nieodwracające oraz jedno wyjście. Stosowany jest zarówno jako wzmacniacz odwracający, jak i nieodwracający, a także jako wtórnik napięciowy.

Do najważniejszych wartości wzmacniaczy operacyjnych należą:

 • wejściowe napięcie niezrównoważenia,
 • rezystancja różnicowa,
 • pasmo wzmocnienia,
 • szybkość narastania napięcia,
 • częstotliwość graniczna.

Wejściowe napięcie niezrównoważenia określa napięcie między wejściami wzmacniacza w momencie, gdy na wyjściu napięcie wynosi zero. Istotne są także szybkość działania, sposób montażu i odporność temperaturowa.

Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych

Wzmacniacze operacyjne wyróżniają się nie tylko dobrymi parametrami, ale również przystępną ceną. Dzięki temu znajdują liczne zastosowania. Stosuje się je m.in. w:

 • obudowach układów scalonych,
 • układach dopasowujących i filtrujących sygnały,
 • ogranicznikach napięciowych,
 • komparatorach,
 • prostownikach liniowych,
 • przetwornikach analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych,
 • generatorach przebiegów prostokątnych, trójkątnych i sinusoidalnych,
 • filtrach aktywnych.

Bardzo przydatnym zastosowaniem wzmacniaczy jest też wykorzystanie w obwodach sprzężenia zwrotnego do operacji matematycznych i logicznych.

Rodzaje wzmacniaczy operacyjnych

Dzięki licznym zastosowaniom oferta wzmacniaczy operacyjnych jest bardzo obszerna. W sklepach internetowych takich jak tme.eu znajdziesz ponad 1300 typów – różnią się konstrukcją i parametrami.

Najczęściej bierze się pod uwagę siłę wzmocnienia,  wejściowe napięcie niezrównoważenia, pasma przenoszenia oraz napięcie pracy. Wzmacniacze różnią się także pod względem montażu, a najpopularniejsze rodzaje to przystosowane do montażu powierzchniowego SMD lub przewlekanego THT. Również temperatura pracy jest ważnym parametrem przy zakupie wzmacniacza.

Inną grupę wzmacniaczy stanowią komparatory analogowe. Dokonują one szybkiego porównania napięcia i natężenia prądu na wejściu oraz wyjściu i na tej podstawie decydują o wartości sygnału wyjściowego.

Z kolei wyższej klasy układy scalone zawierające wzmacniacze operacyjne charakteryzują się niskim szumem, wysoką dokładnością, a także separacją galwaniczną.