Systemy bezpieczeństwa wykorzystywane w budynkach publicznych.

Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa to podstawowe kryterium dopuszczenia danego budynku do użytkowania. Nad ochroną obiektu publicznego i przebywających w nim osób czuwa szereg nowoczesnych systemów wczesnego reagowania. Wybrane z nich prezentujemy Państwu poniżej.

Systemy sygnalizacji pożarowej i oddymiania

System sygnalizacji pożarowej to – jak sama nazwa wskazuje – technologia ostrzegania przed pożarem, przeznaczona do detekcji zagrożeń pożarowych i informowania o ich wystąpieniu wśród osób obecnych w obiekcie oraz służb szybkiego reagowania. Główny element systemu stanowi centrala sygnalizacji pożaru, analizująca sygnały dochodzące z elementów liniowych. Elementami tymi są urządzenia detekcyjne. Wykrywają one m.in. dym, podwyższoną temperaturę i inne niepokojące symptomy, skutecznie chroniąc dany budynek – informuje ekspert firmy TELKA, wykonującej profesjonalne systemy zabezpieczania budynków użytku publicznego i obiektów mieszkalnych.

Szczególny element ochrony stanowią systemy oddymiania, w skład których wchodzą urządzenia służące do odprowadzania dymów powstałych wskutek pożaru. Ich najważniejszą częścią jest – podobnie jak w przypadku sygnalizacji pożarowej – centrala, odbierająca alarmujące sygnały z czujników dymu, prowadząc do uruchomienia klap dymowych bądź okien oddymiających. ,,Dobór technologii przeciwpożarowych i systemów oddymiana jest uzależniony od wielkości obiektu z którym mamy do czynienia, a także od konkretnych wytycznych projektowych” – dodaje specjalista TELKA.

Wykrywacze niebezpiecznych gazów

Wczesne wykrycie ulatniającego się gazu może zapobiec nieszczęściom, dlatego coraz więcej obiektów publicznych jest zaopatrywanych w detektory wykrywające tego typu, trujące substancje. Detektor umożliwia stałą kontrolę stężenia niebezpiecznych gazów w pomieszczeniach – ziemnego płynnego, a także tlenku węgla. Urządzenia mogą przyjmować formę pojedynczych detektorów bądź całych systemów wykrywania i wyłączania gazu.

Wykrywacze niebezpiecznych gazów wybuchowych – ziemnego, propanu, butanu, oparów benzyny itd. – reagują już na stężenie kilkanaście razy mniejsze od tego, które może spowodować eksplozję. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku detektorów czadu. Alarm przyjmuje formę sygnalizacji optycznej i dźwiękowej. W momencie jego aktywacji, należy natychmiast otworzyć okna powodując przeciąg powietrza, zamknąć zawory gazowe i wezwać osoby odpowiedzialne za przegląd instalacji gazowej. Niekiedy część z tych czynności jest przeprowadzana automatycznie, w zależności od stopnia zaawansowania systemu bezpieczeństwa – zauważa przedstawiciel TELKA.

Sygnalizacja włamania i napadu

Zadaniem systemu sygnalizacji włamania i napadu jest sprawne i skuteczne wykrycie intruza w obiekcie oraz przekazanie tej informacji służbom w celu podjęcia stosownych działań. Podobnie jak w przypadku innych systemów, i tu wiodącą rolę pełni centralka alarmowa wraz z przyłączonymi do niej czujkami alarmowymi i elementy sygnalizacyjnymi (syrenami, sygnalizatorami świetlnymi itd.).

Czujki mogą wykrywać różne typy naruszeń – otwarcie drzwi i okien (czujki kontaktronowe), rozbicie szyb (czujki stłuczeniowe) czy wkroczenie danej osoby bądź zwierzęcia do obiektu (czujki na podczerwień i mikrofalowe). ,,Sygnały alarmowe trafiają na odległość do centrum nadzoru – drogą telefoniczną, siecią GSM lub za pośrednictwem internetu. Odbiorcą sygnałów mogą być osoby fizyczne lub agencje ochrony, które podejmą skuteczną interwencję. Jak pokazuje praktyka, obecność jednostek wyspecjalizowanych skutecznie odstrasza intruzów, gwarantując niemal 100% bezpieczeństwo” – podsumowuje fachowiec firmy TELKA.

Materiał partnera