Nauka języków obcych w przedszkolu – dlaczego warto?

Dzięki znajomości języków obcych otwiera się przed nami niemal cały świat. Nie ma piękniejszego prezentu, niż ofiarowanie dziecku tego nieprzebranego bogactwa, jakie oferują inne kraje i kultury. Kiedy jest najlepszy moment na naukę języka obcego? Jakie korzyści odnosi przedszkolak, który zaczyna się uczyć języka? Dowiedz się, dlaczego warto zainwestować w nauczanie malucha.

Nauka języków – im szybciej, tym lepiej

Młode umysły są elastyczne i chłonne. Sami wiemy najlepiej, że im jesteśmy starsi, tym więcej wysiłku musimy włożyć w zrozumienie i zapamiętanie nowych rzeczy. Mózg dziecka jest nastawiony na uczenie się świata. Naturalna dziecięca dociekliwość sprawia, że nauka nie jest przykrym obowiązkiem, a świetną zabawą. Z tego względu nie powinniśmy odkładać decyzji o nauce języków obcych, a jeżeli mamy dzieci – postarać się, aby rozpoczęły ją jak najszybciej.

Przedszkole to doskonały czas na to! Dziecko może równolegle poznawać polskie i obce słowa. Im młodsze będzie, tym bardziej naturalny będzie potem dla niego drugi język. Wczesna nauka pozwala uniknąć bariery językowej, z jaką borykają się ludzie, którzy późno rozpoczynają naukę nowego języka.

Inne korzyści płynące z nauki języków obcych

Nauka języków obcych od przedszkola ma więcej zalet. Im więcej języków znamy, tym łatwiej uczyć się kolejnych, ponieważ rozumiemy logikę rządzącą gramatyką, a jeżeli chcemy uczyć się języków w obrębie tej samej grupy, dysponujemy już sporym zasobem słownictwa. Nauka języka poszerza horyzonty i czyni nas bardziej otwartymi na innych. Ucząc się języka, uczymy się także tolerancji wobec innych kultur oraz zrozumienia dla osób o innych poglądach.  Nauka usprawnia pamięć, a ponadto poszerza zasób słów nie tylko w obcym języku, ale też w ojczystym. Może być też świetną zabawą, a zarazem pretekstem do trenowania innych umiejętności – śpiewu, recytacji czy tworzenia historii.

Oczywistą korzyścią jest także nabywanie umiejętności uczenia się, która szybko zaprocentuje i będzie nieodzowna w całym dalszym życiu – nie tylko szkolnym. Osoby znające języki łatwiej odnajdują się na rynku pracy, a ponadto otwierają się przed nią oferty zagraniczne. Warto zainwestować w przedszkole, które zapewnia kursy językowe. Jednym z nich jest www.przedszkole-promyk.pl, które naukę języka angielskiego metodą Helen Doron pięć razy w tygodniu  ma w podstawowym pakiecie usług.

Materiał partnera