Jakie elementy obejmuje badanie psychologiczne dziecka?

Dla wielu osób wizyta u psychologa równoznaczna jest z diagnozą problemów natury psychicznej. Na szczęście taki pogląd w dzisiejszych czasach staje się coraz rzadszy, co przejawia się między innymi w tym, że spora część rodziców decyduje się na badania psychologiczne swoich pociech raczej w celu lepszego poznawania ich osobowości, niż szukając pomocy w nasilających się problemach z wychowaniem. Co składa się na takie badanie?

Badania a wiek dziecka

Stereotypowy obraz badania psychologicznego przedstawia pacjenta leżącego na kozetce oraz psychologa, który siedząc w fotelu obok wysłuchuje jego problemów i zapisuje je w notatniku. Gdyby badanie faktycznie ograniczały się do rozmowy, przeprowadzenie ich na dzieciach zbyt małych, by mogły jeszcze mówić, byłoby niemożliwe. W rzeczywistości psychologowie dysponują szeregiem narzędzi, które pozwalają im zbadać osobowość nawet bez słów.

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Tą metodą można określić poszczególne sfery rozwoju dziecka od urodzenia do 7-8 r.ż. Umożliwia kompleksową ocenę rozwoju dziecka i wykrywanie zaburzeń, opóźnień i deficytów zarówno w rozwoju ruchowym, jak i w zakresie percepcji, rozwoju mowy, funkcji manualnych i kontaktów społecznych – wyjaśnia specjalista poradni Agathum

Skala inteligencji Stanford – Binet 5

Kolejnym badaniem służącym ocenie rozwoju dziecka jest skala Stanford Binet5. Jest ona podzielona na dwie części: werbalną i niewerbalną. Skali niewerbalnej używa się do diagnozy osób słabosłyszących, a także osób z zaburzeniami komunikacji, autyzmem, trudnościami w nauce, poważnym uszkodzeniem mózgu, władających językiem polskim w sposób ograniczony z powodu pochodzenia, oraz w przypadku afazji lub udaru, które negatywnie wpływają na zdolności językowe jednostki. Skalę werbalną wykorzystuje się  przeprowadzając  badanie skalą pełną, a także w specjalnych przypadkach badania osób z osłabionym wzrokiem, niepełnosprawnych ruchowo, etc. Pełna skala IQ  składa się z 10 podskal. SB5 to indywidualnie przeprowadzany specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze,  odpowiedni dla dzieci i młodzieży w wieku od 2;0 do 18;11 lat(normy psychometryczne)oraz dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Badanie rozwoju emocjonalnego

Kolejnym obszarem, który może zostać poddany badaniu, jest rozwój emocjonalny dziecka. Tutaj wykorzystywana jest Skala Rozwoju Emocjonalnego (SkaRE). Tym narzędziem można badać  dzieci w wieku 3;0-6;11. Składa się z trzech skal diagnostycznych: 1) Rozpoznawanie emocji, 2) Nazywanie emocji oraz 3) Emocje w sytuacjach społecznych. Narzędzie znormalizowane na ogólnopolskiej próbie dzieci.

Test apercepcji tematycznej

To inny rodzaj testu projekcyjnego, przeznaczonego dla dzieci od 3 do 10 lat – dzięki niemu psycholog jest w stanie odgadnąć dominujące potrzeby, kompleksy oraz konflikty osobowości dziecka. W czasie testu dziecko namawiane jest do spontanicznego opowiadania historyjek związanych z pokazywanymi mu obrazkami. Badanie jest bardzo przydatne przy badaniu zaburzeń zachowania, nerwic i psychoz  u małego pacjenta.

Materiał partnera