Znaczenie recyklingu gruzu

Jeżeli chcesz zaoszczędzić wydatki związane z wywozem, składowaniem gruzu lub zakupieniem nowego kruszywa, to skorzystaj z recyklingu odpadów pobudowlanych. Zastosowanie takiego rozwiązania jest dobrym sposobem na zwiększenie ochrony środowiska przy jednoczesnym zredukowaniu kosztów inwestycji.

Możliwości zastosowania recyklingu odpadów

Najczęściej poleca się zastosowanie recyklingu gruzu w przypadkach wyburzenia starego budynku. Pozwala to na ponowne wykorzystanie materiału np. przy podbudowie fundamentu nowego obiektu. Szacuje się, że w Polsce każdego roku gromadzone są ponad 3 miliony ton gruzu, z czego ok. 80% zostaje wykorzystane ponownie przez niektóre firmy budowlane. Dlatego też bardzo istotnym elementem jest wybór odpowiedniego przedsiębiorstwa z doświadczeniem i dysponującego sprzętem, który pozwoli na wysoką wydajność, a także umożliwi pozyskanie kruszyw wysokiej jakości.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, przedstawiciel firmy Phumabud, która oferuje przeprowadzenie tego typu robót ziemnych: Wykonujemy roboty brukarskie i ziemne od 1997 roku. Posiadamy na wyposażeniu niezbędny sprzęt, zapewniający najwyższą jakość i szybkie tempo prowadzonych robót.

Materiał recyklingowy nadaje się ponownie do zastosowania w zależności od tego, z jakiej materii został pozyskany. Przykładowo – kruszone odpady z betonu i cegły sprawdzą się doskonale w budowie dróg, chodników, stawiania nowych fundamentów oraz jako jeden ze składników mieszanek asfaltu. Materiał pochodzący z kruszonej cegły jest przeznaczony do ułożenia nawierzchni kortów tenisowych. Z kolei pokruszony asfalt czy żużel nadają się do wykorzystania przy tworzeniu nowych nawierzchni drogowych.

Zgodność z przepisami

W 2001 roku została zatwierdzona ustawa o odpadach, według której wytwórca takich pozostałości, pochodzących z budowy, zobowiązany jest do ich odzyskania w miejscu powstawania lub do ich utylizacji, gdy ponowne wygenerowanie jest niemożliwe. Konieczność wykorzystania surowców z recyklingu jest także jednym ze standardów Unii Europejskiej, która każdego roku zaostrza wymogi dotyczące składowania odpadów. Dzięki zagospodarowaniu tej materii działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czy to się opłaca?

Korzystając z recyklingu gruzu, zyskujemy możliwości na obniżenie kosztów załadunku, wywozu, składowania oraz transportu. Specjaliści podkreślają, że taki odzysk jest opłacalny szczególnie w tych rejonach, które nie mają do dyspozycji w swojej okolicy źródeł tego kruszywa (np. centralna czy północna Polska). Na uwagę zasługuje również fakt, że recykling materiałów budowlanych zdecydowanie zmniejsza zużycie surowców naturalnych, co przynosi ogromną korzyść dla środowiska.

Materiał partnera